(poništenje aukcije) Nabavka roba za pripremu obroka, lotovi 1 i 4

Datum objave: 09.03.2021. 14:17 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 09.03.2021.

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE

1314-1-1-4-4-2/21


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JU DOM PENZIONERA U TREBINJU
IDB/JIB 4401942400003
Kontakt osoba Dejan Bovan
Adresa Gradina bb
Poštanski broj 89101 Trebinje (sp bl)
Opština/Grad Trebinje (Trebinje)
Telefon (059) 280-616
Faks (059) 280-616
Elektronska pošta dompenz.tb@teol.net
Internet adresa

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 2.c. Djelatnost

Ostalo

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?


Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Poništava se

Više lotova

II 2.a-1. Redni brojevi lotova koji se poništavaju

1,4

II 3. Da li se namjeravao zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka roba za pripremu obroka

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka robe za pripremu obroka

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15000000-8 Hrana, piće, duvan i srodni proizvodi
Dodatni predmet(i) 15811100-7 Hljeb
  15500000-3 Mliječni proizvodi
Dodatni predmet(i) 15110000-2 Meso
  15800000-6 Razni prehrambeni proizvodi
  15300000-1 Voće, povrće i srodni proizvodi


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 3. Da li se namjeravala koristiti e-aukcija?

Da

III 4. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

III 6. Da li je objavljeno obavještenje o uspostavljanju sistema kvalifikacije?

Ne


ANEKS E


Broj lota koji se poništava

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lot 1 - Hljeb

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Kao u tenderskom dokumentu

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15000000-8 Hrana, piće, duvan i srodni proizvodi
Dodatni predmet(i) 15811100-7 Hljeb

II Ukupna količina ili obim ugovora

Kao u tenderskom dokumentu

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

14461,54

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 mjeseci od zključenja ugovora

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Kao u tenderskom dokumentu

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Nije dostavljena nijedna ponuda u određenom krajnjem roku

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

30.12.2020.ANEKS E


Broj lota koji se poništava

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lot 4 - Razni prehrambeni proizvodi

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Kao u tenderskom dokumentu

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15000000-8 Hrana, piće, duvan i srodni proizvodi
Dodatni predmet(i) 15800000-6 Razni prehrambeni proizvodi

II Ukupna količina ili obim ugovora

Kao u tenderskom dokumentu

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

54617,82

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 mjeseci od zključenja ugovora

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Kao u tenderskom dokumentu

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Nije dostavljena nijedna ponuda u određenom krajnjem roku

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

30.12.2020.
 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1314-1-1-4-4-2/21
PODIJELI: