(poništenje aukcije) Nabavka smrznutog povrća i ribe

Datum objave: 11.02.2021. 11:20 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 11.02.2021.

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE

129-1-1-52-4-13/21ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JU "STUDENTSKI CENTAR" SARAJEVO
IDB/JIB 4200458760008
Kontakt osoba SENADA ŠKAMO
Adresa Aleje Bosne Srebrene bb
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Novi Grad (Sarajevo)
Telefon (033) 569-730
Faks (033) 569-745
Elektronska pošta senada.jusc@outlook.com
Internet adresa www.jusc.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Kantonalni nivo,Kanton Sarajevo

I 2.c. Djelatnost

Ostalo

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjeravao zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima se namjeravao zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

94000,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Smrznuto povrće i riba

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15221000-3 Zamrznuta riba


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

DATO U TD

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

DATO U TD

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 3. Da li se namjeravala koristiti e-aukcija?

Da

III 4. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

III 6. Da li je objavljeno obavještenje o uspostavljanju sistema kvalifikacije?

Ne

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Cijene svih prihvatljivih ponuda znatno su veće od osiguranih sredstava za predmetnu nabavku

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

20.1.2021.

V 2. Broj primljenih ponuda

1

V 3. Broj prihvatljivih ponuda

1

V 4. Informacije o najnižoj/najvišoj cijeni prihvatljivih ponuda

V 4.a. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

140467,80

V 4.b. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

140467,80

V 5. Dodatne informacije

Poništava se postupak javne nabavke smrznuto povrće i riba iz razloga što cijene svih prihvatljivih ponuda znatno su veće od
osiguranih sredstava za predmetnu nabavku– član 69. stav (2) tačka e).

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
129-1-1-52-4-13/21
PODIJELI: