(poništenje aukcije) Nabavka stubova za uličnu rasvjetu (metalni pocinčani stubovi)

Datum objave: 15.02.2021. 10:20 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 15.02.2021.

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE

1258-1-1-581-4-15/21ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "SAOBRAĆAJ I KOMUNIKACIJE-TUZLA" D.O.O.
IDB/JIB 4209928240003
Kontakt osoba Armin Dervišević
Adresa Gornje brdo 2
Poštanski broj 75000 Tuzla (bhp sa)
Općina/Grad Tuzla
Telefon (035) 360-888
Faks (035) 246-665
Elektronska pošta kontakt@siktz.ba
Internet adresa www.siktz.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Tuzla

I 2.c. Djelatnost

Upravljanje i održavanje stambenih objekata i ostale komunalne djelatnosti

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjeravao zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima se namjeravao zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma

24 Mjesec(i)

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

12500,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka i isporuka Stubovi za uličnu rasvjetu (metalni pocinčani stubovi)

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 34928510-6 Stubovi za uličnu rasvjetu


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Kao u TD

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Kao u TD

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 3. Da li se namjeravala koristiti e-aukcija?

Da

III 4. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

III 6. Da li je objavljeno obavještenje o uspostavljanju sistema kvalifikacije?

Ne

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog organa i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka javne
nabavke:
U ovom postupku javne nabavke, ponuđači su dostavili ponude sa identičnom ukupnom cijenom ponuđene robe.
Nakon e-aukcije cijene su ostale nepromijenjene. tj. Identične, te ugovorni organ nema zakonski osnov da dodijeli ugovor
jednom od ponuđača.
Nakon provedene e-aukcije, generisan je izvještaj o toku i završetku e-aukcije od strane agencije za javne nabavke, te je iz
njega jasno vidljivo da su oba ponuđača prvorangirana te ugovorni organ ne može odrediti najpovoljnijeg ponuđača u skladu
sa kriterijem za dodjelu ugovora, a to je najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude.

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

27.1.2021.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1258-1-1-581-4-15/21
PODIJELI: