(poništenje aukcije) Nabavka suvog distributivnog transformatora

Datum objave: 16.03.2021. 11:23 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 16.03.2021.

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE

1161-1-1-316-4-40/21


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv DRŽAVNA AGENCIJA ZA ISTRAGE I ZAŠTITU
IDB/JIB 4403462520001
Kontakt osoba Olga Mičić
Adresa Nikole Tesle 59
Poštanski broj 71123 Istočno Sarajevo (sp bl)
Opština/Grad Istočno Novo Sarajevo (Istočno Sarajevo)
Telefon (057) 326-375
Faks (057) 342-799
Elektronska pošta omicic@sipa.gov.ba
Internet adresa www.sipa.gov.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Državni nivo

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjeravao zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima se namjeravao zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

42000,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka potrošnog materijala za komunikacijsku opremu

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka potrošnog materijala za komunkacijsku opremu

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 32500000-8 Telekomunikaciona oprema i potrepštine


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

prema tehničkoj specifkaciji iz tenderske dokumentacije

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Istočno Sarjevo, Nikole Tesle 59

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 3. Da li se namjeravala koristiti e-aukcija?

Da

III 4. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

III 6. Da li je objavljeno obavještenje o uspostavljanju sistema kvalifikacije?

Ne

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog organa i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja
postupka javne nabavke.:
Zaprimljena samo jedna ponuda. Cijena ponude puno veća od procijenjene vrijednosti.

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

3.3.2021.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1161-1-1-316-4-40/21
PODIJELI: