(poništenje aukcije) Nabavka uniformi i dijelova uniformi za uposlenike Policijske akademije Federalnog ministarstva unutrašnjih/unutarnjih poslova - lot 1

Datum objave: 23.12.2019. 14:29 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 23.12.2019.

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE

405-1-1-61-4-55/19ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv FEDERALNO MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH/UNUTARNJIH POSLOVA
IDB/JIB 4200742210000
Kontakt osoba Mesuda Smailbegović i Kemal Duharkić
Adresa Mehmeda Spahe broj 7
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 280-020
Faks (033) 590-218
Elektronska pošta info@fmup.gov.ba
Internet adresa www.fmup.gov.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

2

II 2.b. Poništava se

Jedan lot

II 2.b-1. Redni brojevi lotova koji se poništavaju

1

II 3. Da li se namjeravao zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka uniformi i dijelova uniformi za uposlenike Policijske akademije Federalnog ministarstva unutrašnjih/unutarnjih
poslova po LOT-ovima

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka uniformi i dijelova uniformi za uposlenike Policijske akademije Federalnog ministarstva unutrašnjih/unutarnjih
poslova po LOT-ovima

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 35000000-4 Sigurnosna, vatrogasna policijska i odbrambena oprema


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 3. Da li se namjeravala koristiti e-aukcija?

Da

III 4. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

III 6. Da li je objavljeno obavještenje o uspostavljanju sistema kvalifikacije?

Ne


ANEKS E


Broj lota koji se poništava

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka uniformi za uposlenike Policijske akademije


I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka uniformi za uposlenike Policijske akademije

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 35000000-4 Sigurnosna, vatrogasna policijska i odbrambena oprema
Dodatni predmet(i) 35811200-4 Policijske uniforme

II Ukupna količina ili obim ugovora

Količine date uobrascu za cijenu ponude

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

53800,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Do 27.12.2019. godine

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Policijska akademija Federalnog ministarstva unutrašnjih/unutarnjih poslova, ul. Dobojska br. 32, Sarajevo

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

5.12.2019.

V 2. Broj primljenih ponuda

1

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
405-1-1-61-4-55/19
PODIJELI: