(poništenje aukcije) Nabavka usluga čišćenja divljih deponija na području grada Zenica i saniranje lokaliteta

Datum objave: 24.02.2021. 08:21 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 24.02.2021.

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE

1355-1-2-438-4-30/21ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv GRAD ZENICA
IDB/JIB 4218237080009
Kontakt osoba Emira Dajić
Adresa Trg BiH broj 6
Poštanski broj 72000 Zenica (bhp sa)
Općina/Grad Zenica
Telefon (032) 447-784
Faks (032) 447-776
Elektronska pošta emira.dajic@zenica.ba
Internet adresa www.zenica.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Grad,Zenica

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Ostale usluge

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjeravao zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Čišćenje divljih deponija na području grada Zenica i saniranje lokaliteta

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 90522400-6 Čišćenje i sanacija tla


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

u skladu sa tenderskom dokumentacijom

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Grad Zenica

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

60 radnih dana

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 3. Da li se namjeravala koristiti e-aukcija?

Da

III 4. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

III 6. Da li je objavljeno obavještenje o uspostavljanju sistema kvalifikacije?

Ne

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog organa i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka javne
nabavke:
Cijene prihvatljivih ponuda znatno veće od od osiguranih sredstava za predmetnu nabavku.

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

8.2.2021.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1355-1-2-438-4-30/21
PODIJELI: