(poništenje aukcije) Nabavka usluga prijevoza učenika OŠ na području Općine Gornji Vakuf/Uskoplje i Općine Donji Vakuf za sljedeće tri godine

Datum objave: 22.02.2021. 14:18 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 22.02.2021.

OBAVIJEST O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVE

475-1-2-111-4-48/21


ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO


I 1. Podaci o ugovornom tijelu

Naziv „VLADA KANTONA SREDIŠNJA BOSNA/SREDNJOBOSANSKOG KANTONA - URED
ZA JAVNE NABAVE ZA POTREBE KORISNIKA PRORAČUNA KANTONA SREDIŠNJA
BOSNA/ SREDNJOBOSANSKOG KANTONA“
IDB/JIB 4236135650003
Kontakt osoba Zoran Šimić
Adresa Fatmić 1
Poštanski broj 72270 Travnik (bhp sa)
Općina/Grad Travnik
Telefon (030) 335-050
Faks
Elektronička pošta nabava@sbk-ksb.gov.ba
Internet adresa www.sbk-ksb.gov.ba

I 2. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz članka 4. stavak (1) točka a) ZJN

I 2.b. Razina

Županijska razina,Srednjobosanski kanton

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 3. Zajednička nabava

Ne


I 4. Nabava u ime drugih ugovornih tijela?

Da

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Usluge prijevoza kopnom putnika i robe, uključujući usluge blindiranih vozila, i usluge dostave, osim usluga prijevoza
pošte

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Poništava se

Svi lotovi

II 2.a-1. Redni brojevi lotova koji se poništavaju

1,2,3,4,5,6,7

II 3. Da li se namjeravao zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuditelja sa kojima se namjeravao zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

791538,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Usluge prijevoza učenika OŠ na području Općine Gornji Vakuf/Uskoplje i Općine Donji Vakuf

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Usluge prijevoza učenika OŠ na području Općine Gornji Vakuf/Uskoplje i Općine Donji Vakuf za slijedeće tri godine

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 60000000-8 Prijevozne usluge (osim prijevoza otpada)


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 3. Da li se namjeravala koristiti e-aukcija?

Da

III 4. Da li je objavljena prethodna informacijska obavijest?

Ne

III 6. Da li je objavljena obavijest o uspostavljanju sustava kvalifikacije?

Ne


ANEKS A


I 4. Adresa ugovornog tijela u čije ime se provodi nabavaNaziv MINISTARSTVO PROSVJETE,ZNANOSTI,KULTURE I ŠPORTA SBK
IDB/JIB 4236289960005
Adresa Stanična 43
Poštanski broj 72270 Travnik (bhp sa)
Općina/Grad Travnik
Telefon (030) 503-118
Faks (030) 511-214
Elektronička pošta min.obrazovanja.fin.rac@gmail.com
Internet adresaNaziv OŠ "GORNJI VAKUF"
IDB/JIB 4236137780001
Adresa Omladinska bb Gornji vakuf-Uskoplje
Poštanski broj 70240 Gornji Vakuf (bhp sa)
Općina/Grad Gornji Vakuf-Uskoplje
Telefon (030) 265-658
Faks (030) 265-671
Elektronička pošta emirsin@yahoo.com
Internet adresaNaziv OSNOVNA ŠKOLA "VOLJEVAC"
IDB/JIB 4236212310008
Adresa Voljevac bb
Poštanski broj 70246 Voljevac (bhp sa)
Općina/Grad Gornji Vakuf-Uskoplje
Telefon (030) 260-566
Faks (030) 260-567
Elektronička pošta o.s.voljevac@bih.net.ba
Internet adresa


Naziv JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA "PAJIĆ POLJE"
IDB/JIB 4236108760000
Adresa Pajić Polje bb
Poštanski broj 70240 Gornji Vakuf (bhp sa)
Općina/Grad Gornji Vakuf-Uskoplje
Telefon (030) 286-827
Faks (030) 286-827
Elektronička pošta ppolje@bih.net.ba
Internet adresaNaziv OSNOVNA ŠKOLA "USKOPLJE"
IDB/JIB 4236113500008
Adresa Ul.Kralja Tomislava
Poštanski broj 70280 Uskoplje (hp mo)
Općina/Grad Gornji Vakuf-Uskoplje
Telefon (030) 494-018
Faks (030) 494-018
Elektronička pošta os.uskoplje@tel.net.ba
Internet adresaNaziv JAVNA USTANOVA "ČETVRTA OSNOVNA ŠKOLA" TORLAKOVAC - DONJI VAKUF
IDB/JIB 4236281800009
Adresa Torlakovac bb
Poštanski broj 70220 Donji Vakuf (bhp sa)
Općina/Grad Donji Vakuf
Telefon (030) 275-111
Faks (030) 275-111
Elektronička pošta os.torlakovac@bih.net.ba
Internet adresaNaziv PRVA OSNOVNA ŠKOLA
IDB/JIB 4236117320004Adresa Žrtava genocida u Srebrenici
Poštanski broj 70220 Donji Vakuf (bhp sa)
Općina/Grad Donji Vakuf
Telefon (030) 205-115
Faks (030) 205-115
Elektronička pošta prvaosdonjivakuf@hotmail.com
Internet adresaNaziv "TREĆA OSNVONA ŠKOLA" OBORCI - DONJI VAKUF
IDB/JIB 4236113840003
Adresa Oborci bb
Poštanski broj 70220 Donji Vakuf (bhp sa)
Općina/Grad Donji Vakuf
Telefon (030) 261-005
Faks (030) 261-005
Elektronička pošta osoborci@bih.net.ba
Internet adresa

ANEKS E


Broj lota koji se poništava

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Usluge prijevoza učenika OŠ „Gornji Vakuf" Gornji Vakuf/Uskoplje

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Usluge prijevoza učenika ove škole

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 60000000-8 Prijevozne usluge (osim prijevoza otpada)

II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

68940,00

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

3 Godina(e)

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog tijela i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka javne
nabave:
Rješenjem URŽ-a broj: JN2-03-07-1-11-6/21 od 18.02.2021. godine poništena je tenderska dokumentacija broj: 09-11-01-
36/20-23 od 27.11.2020. godine i Obavijest o nabavi broj: 475-1-2-111-3-119/20 od 27.11.2020. godine

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

18.2.2021.ANEKS E


Broj lota koji se poništava

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Usluge prijevoza učenika OŠ „Voljevac" Voljevac, Gornji Vakuf

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Usluge prijevoza učenika ove škole

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 60000000-8 Prijevozne usluge (osim prijevoza otpada)

II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

204034,00

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

3 Godina(e)

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog tijela i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka javne
nabave:
Rješenjem URŽ-a broj: JN2-03-07-1-11-6/21 od 18.02.2021. godine poništena je tenderska dokumentacija broj: 09-11-01-
36/20-23 od 27.11.2020. godine i Obavijest o nabavi broj: 475-1-2-111-3-119/20 od 27.11.2020. godine

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

18.2.2021.ANEKS E


Broj lota koji se poništava

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Usluge prijevoza učenika OŠ „Pajić Polje“ Pajić Polje, Gornji Vakuf

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Usluge prijevoza učenika ove škole

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 60000000-8 Prijevozne usluge (osim prijevoza otpada)

II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

69820,00

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

3 Godina(e)

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog tijela i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka javne
nabave:
Rješenjem URŽ-a broj: JN2-03-07-1-11-6/21 od 18.02.2021. godine poništena je tenderska dokumentacija broj: 09-11-01-
36/20-23 od 27.11.2020. godine i Obavijest o nabavi broj: 475-1-2-111-3-119/20 od 27.11.2020. godine

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

18.2.2021.ANEKS E


Broj lota koji se poništava

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Usluge prijevoza učenika OŠ „Uskoplje" Gornji Vakuf/Uskoplje

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Usluge prijevoza učenika ove škole

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 60000000-8 Prijevozne usluge (osim prijevoza otpada)

II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

220361,00

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

3 Godina(e)

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog tijela i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka javne
nabave:
Rješenjem URŽ-a broj: JN2-03-07-1-11-6/21 od 18.02.2021. godine poništena je tenderska dokumentacija broj: 09-11-01-
36/20-23 od 27.11.2020. godine i Obavijest o nabavi broj: 475-1-2-111-3-119/20 od 27.11.2020. godine

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

18.2.2021.ANEKS E


Broj lota koji se poništava

5


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Usluge prijevoza učenika OŠ „Četvrta osnovna škola“ Torlakovac, Donji Vakuf

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Usluge prijevoza učenika ove škole

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 60000000-8 Prijevozne usluge (osim prijevoza otpada)

II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

39604,00

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

3 Godina(e)

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog tijela i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka javne
nabave:
Rješenjem URŽ-a broj: JN2-03-07-1-11-6/21 od 18.02.2021. godine poništena je tenderska dokumentacija broj: 09-11-01-
36/20-23 od 27.11.2020. godine i Obavijest o nabavi broj: 475-1-2-111-3-119/20 od 27.11.2020. godine

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

18.2.2021.ANEKS E


Broj lota koji se poništava

6


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Usluge prijevoza učenika OŠ „Prva osnovna škola" Donji Vakuf

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Usluge prijevoza učenika ove škole

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 60000000-8 Prijevozne usluge (osim prijevoza otpada)

II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

147708,00

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

3 Godina(e)

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog tijela i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka javne
nabave:
Rješenjem URŽ-a broj: JN2-03-07-1-11-6/21 od 18.02.2021. godine poništena je tenderska dokumentacija broj: 09-11-01-
36/20-23 od 27.11.2020. godine i Obavijest o nabavi broj: 475-1-2-111-3-119/20 od 27.11.2020. godine

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

18.2.2021.ANEKS E


Broj lota koji se poništava

7


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Usluge prijevoza učenika OŠ „Treća osnovna škola" Oborci, Donji Vakuf

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Usluge prijevoza učenika ove škole

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 60000000-8 Prijevozne usluge (osim prijevoza otpada)

II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

41071,00

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

3 Godina(e)

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog tijela i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka javne
nabave:
Rješenjem URŽ-a broj: JN2-03-07-1-11-6/21 od 18.02.2021. godine poništena je tenderska dokumentacija broj: 09-11-01-
36/20-23 od 27.11.2020. godine i Obavijest o nabavi broj: 475-1-2-111-3-119/20 od 27.11.2020. godine

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

18.2.2021.
 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
475-1-2-111-4-48/21
PODIJELI: