(poništenje aukcije) Nabavka usluga remonta i revizije pumpi u crpnoj stanici bloka 5 i 6, revizija rashladnih tornjeva za potrebe Podružnice Termoelektrana Kakanj, Kakanj

Datum objave: 08.02.2021. 08:24 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 08.02.2021.

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE

1424-1-2-402-4-58/21ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv TERMOELEKTRANA "KAKANJ" KAKANJ
IDB/JIB 4200225150064
Kontakt osoba Dženita Fazlić
Adresa Kakanj
Poštanski broj 72240 Kakanj (bhp sa)
Općina/Grad Kakanj
Telefon (032) 771-153
Faks (032) 771-025
Elektronska pošta n.sikira@epbih.ba
Internet adresa www.epbih.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 2.c. Djelatnost

Električna energija

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Usluge održavanja i popravki

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjeravao zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Remont i revizija pumpi u crpnoj stanici bloka 5 i 6, revizija rashladnih tornjeva za potrebe Podružnice Termoelektrana
"Kakanj" Kakanj

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Remont i revizija pumpi u crpnoj stanici bloka 5 i 6, revizija rashladnih tornjeva za potrebe Podružnice Termoelektrana
"Kakanj" Kakanj

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50511000-0 Usluge popravaka i održavanja pumpi


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

u skladu sa zahtjevima iz tendeske dokumentacije

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Podružnica Termoelektrana "Kakanj" Kakanj

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

u skladu sa zahtjevima iz tendeske dokumentacije

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 3. Da li se namjeravala koristiti e-aukcija?

Da

III 4. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

III 6. Da li je objavljeno obavještenje o uspostavljanju sistema kvalifikacije?

Ne

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Nijedna ponuda nije dostavljena u određenom krajnjem roku

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

2.2.2021.

V 5. Dodatne informacije

Postupak se poništava u skladu sa članom 69.stav (2) tačka a)- nijdna ponuda nije dostavljena u određenom krajnjem roku

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1424-1-2-402-4-58/21
PODIJELI: