(poništenje aukcije) Nabavka usluga servisnog pregleda 10 (20) kV postrojenja – HE Peć Mlini

Datum objave: 09.02.2021. 12:28 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 09.02.2021.

OBAVIJEST O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVE

799-1-2-497-4-148/21


ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO


I 1. Podaci o ugovornom tijelu

Naziv JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG BOSNE D.D. MOSTAR
IDB/JIB 4227248350007
Kontakt osoba Valentina Bevanda
Adresa Ulica kralja Petra Krešimira IV broj 6-A
Poštanski broj 88000 Mostar (hp mo)
Općina/Grad Mostar
Telefon (036) 335-804
Faks (036) 335-804
Elektronička pošta sektor.nabave@ephzhb.ba
Internet adresa www.ephzhb.ba

I 2. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Sektorsko ugovorno tijelo iz članka 5. ZJN

I 2.b. Razina

Entitetska razina,Federacija Bosne i Hercegovine

I 2.c. Djelatnost

Električna energija

I 3. Zajednička nabava

Ne

I 4. Nabava u ime drugih ugovornih tijela?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Usluge održavanja i popravki

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjeravao zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Servisni pregled 10 (20) kV postrojenja – HE Peć Mlini

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Servisni pregled 10 (20) kV postrojenja – HE Peć Mlini

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 73430000-5 Ispitivanje i ocjenjivanje
Dodatni predmet(i) 45453100-8 Sanacijski radovi


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

40.000,00 KM

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

HE Peć Mlini, Drinovci, općina Grude, ZHŽ.

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

4 mjeseca

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 3. Da li se namjeravala koristiti e-aukcija?

Da

III 4. Da li je objavljena prethodna informacijska obavijest?

Ne

III 6. Da li je objavljena obavijest o uspostavljanju sustava kvalifikacije?

Ne

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

15.1.2021.

V 2. Broj primljenih ponuda

2

V 5. Dodatne informacije

Poništava se postupak nabave usluga „Servisni pregled 10 (20) kV postrojenja – HE Peć Mlini“ iz razloga što nijedna od
primljenih ponuda nije prihvatljiva, a sve u skladu sa člankom 69. stavak (2) točka d) Zakona.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
799-1-2-497-4-148/21
PODIJELI: