(poništenje aukcije) Nabavka usluga uvođenja video nadzora u depou trolejbuskog saobraćaja

Datum objave: 15.02.2021. 11:43 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 15.02.2021.

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE

257-1-2-16-4-39/21ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "GRADSKI SAOBRAĆAJ" D.O.O.
SARAJEVO
IDB/JIB 4200055640002
Kontakt osoba Šećo Karkelja
Adresa Srđana Aleksića br.1
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Novi Grad (Sarajevo)
Telefon (033) 293-298
Faks (033) 454-691
Elektronska pošta graskomercijala@yahoo.com
Internet adresa www.gras.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 2.b. Nivo

Kantonalni nivo,Kanton Sarajevo

I 2.c. Djelatnost

Usluge gradske željeznice, tramvaja, trolejbusa, autobusa ili žičare

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Kompjuterske i uz njih vezane usluge

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjeravao zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

JI 313 Uvođenje video nadzora u depou trolejbuskog saobraćaja

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

JI 313 Uvođenje video nadzora u depou trolejbuskog saobraćaja

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 51314000-6 Usluge instaliranja videoopreme


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Prema tehničkim podacima i osnovnim elementima ponude

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

KJKP GRAS d.o.o. Sarajevo ul. Srđana Aleksića 1

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 godina ili do izvršenja ugovora

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 3. Da li se namjeravala koristiti e-aukcija?

Da

III 4. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

III 6. Da li je objavljeno obavještenje o uspostavljanju sistema kvalifikacije?

Ne

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog organa i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka javne
nabavke:
Pogrešno definirana usluga u specifikaciji.Nakon više postavljenih pitanja od strane ponuđača postupak je poništen.

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

12.2.2021.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
257-1-2-16-4-39/21
PODIJELI: