(poništenje) Izdavanje u zakup prostora (bife) sa ili bez korištenja postojeće opreme u vlasništvu Općine Centar Sarajevo za potrebe pružanja ugostiteljske djelatnosti (ugostiteljske usluge-bife) po uzoru na specijalizirane objekte tipa ugostiteljskih objekata i prodaje toplih i hladnih napitaka uposlenicima i drugim licima u zgradi Općine Centar Sarajevo

Datum objave: 25.02.2021. 12:31 / Izvor: Akta.ba, 25.02.2021.

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Kanton Sarajevo - Grad Sarajevo

OPĆINA CENTAR SARAJEVO

OPĆINSKI NAČELNIK

 

Broj: 02-19-301/21

Datum: 25.02.2021. godine

 

Na osnovu člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH („SI. novine Federacije BiH", br. 49/06 i 51/09), člana 69. Statuta Općine Centar Sarajevo - Prečišćeni tekst («SI. novine Kantona Sarajevo», br. 23/04), a u skladu sa prijedlogom Komisije za provođenje procedure za davanje u zakup poslovnih prostorija (bife) (Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda broj: 02-19-301/21 od 22.02.2021.godine, Općinski načelnik donosi

 

ODLUKU

o poništenju procedure za davanje u zakup poslovnih prostorija

 

Član 1.

Poništava se procedura za davanje u zakup poslovnih prostorija (bife - cca 11,85 m2) u vlasništvu Općine Centar Sarajevo, u kojoj će izabrani zakupac/pobjednik vršiti prodajnu djelatnost (ugostiteljske usluge -bife) po uzoru na specijalizirane objekte tipa ugostiteljskih objekata i prodaje toplih i hladnih napitaka uposlenicima Općine Centar.

Član 2.

Poništava se javni poziv/oglas/natječaj koji je objavljen na web stranici Općine Centar Sarajevo, i u dva dnevna lista („Dnevni avaz" i „Oslobođenje").

Član 3.

Realizacija ove Odluke provest će se putem Službe za javne nabavke, zajedničke poslove i informatiku u skladu sa važećim zakonskim propisima i općim aktima Općine Centar Sarajevo.

Član 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Općine Centar Sarajevo.

 

Obrazloženje

Na osnovu ukazane potrebe za davanjem u zakup prostorija u vlasništvu Općine Centar Sarajevo (bife- cca 11,85 m2), Služba za javne nabavke, zajedničke poslove i informatiku je raspisala javni poziv/oglas/natječaj za davanje u zakup prostorija u vlasništvu Općine Centar Sarajevo (bife - cca 11,85 m2), za period trajanja od 1 (jedne) godine. Imajući u vidu da na objavljeni javni poziv/oglas/natječaj do određenog roka za prijem ponuda 22.02.2021.godine nije dostavljena nijedna ponuda, na prijedlog Komisije za provođenje procedure za davanje u zakup poslovnih prostorija (bife) (Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda broj: 02-19-301/21 od 22.02.2021.godine donijeta je odluka o poništenju procedure za davanje u zakup bife

Cijeneći navedeno donesena je odluka kao u dispozitivu.

 

OPĆINSKI NAČELNIK
Srđan Mandić

 

 

Dostaviti:

1. Služba za javne nabavke, zajedničke poslove i informatiku

2.  Arhiva

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: