(poništenje) Javni poziv za dodjelu sredstava za sufinansiranje projekata iz oblasti sporta, kulture i društvenih djelatnosti

Datum objave: 09.04.2021. 13:02 / Izvor: Akta.ba, 08.04.2021.

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovina

Tuzlanski kanton

 OPĆINA SAPNA

Općinski načelnik

 

Broj: 01-11-402/2021

Sapna, 06.04.2021. godine

 

Općinski načelnik, na osnovu člana 41. Statuta opčine Sapna (.Službeni glasnik opčine Sapna", broj: 6/07, 9/08 i 3/12), člana 12. Pravilnika o načinu odabira projekata nevladinih/neprofrtnih organizacija iz oblasti kulture i sporta broj: 02-02-31-8/18 od 19.02.2018. godine i 02-02-275-8/19 od 28.2.2019. godine), na prijedlog komisije za ocjenjivanje i odabir projekata nevladinih/neprofitnih organizacija iz oblasti sporta I društvenih djelatnosti, donosi

 

ODLUKU

o poništenju Javnog poziva i objavljivanju Ponovnog Javnog poziva za raspodjelu sredstava za sufinansiranje iz oblasti sporta i kulture za 2021. godinu

 

I

Poništava se Javni poziv za dodjelu sredstava za sufinansiranje iz oblasti sporta i kulture koji će se finansirati/sufinansirati iz budžeta općine Sapna za 2021. godinu broj: 01- 11-402/2021 od 12.3.2021 godine, objavljen na službenoj web stranici Općine Sapna dana 12.03.2021. godine, jer je na osnovu detaljnog pregleda pristiglih prijava utvrđeno, da nijedna od pristiglih prijava ne ispunjava uslove tražene navedenim Javnim pozivom, te se shodno tome objavljuje Ponovni Javni poziv za dodjelu sredstava za sufinansiranje iz oblasti sporta i kulture koji će se finansirati/sufinansirati iz budžeta općine Sapna za 2021. godinu

 

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljenja na web stranici Općine Sapna.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: