(poništenje) Nabavka i isporuka tiskanica za daljnju prodaju

Datum objave: 14.01.2020. 12:29 / Izvor: Akta.ba, 13.01.2020.

Hrvatska pošta Mostar

Uprava Društva

 

Dj.br: 10-4-30-9092-6/19

Mostar, 09.01.2020.godine

 

Na temelju članka čl. 86. st.1 t.a) Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH" broj 39/14) Uprava Društva Hrvatske pošte d.o.o. Mostar, na 204. sjednici dana 09.01.2020. godine,donijela je

 

ODLUKU

o poništenju postupka

 

Poništava se postupak nabave, evidencijski broj 10-4-30-9092-2/19 za izbor najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu tiskanica za daljnju prodaju (izuzeto od primjene zakona o javnim nabavama prema čl. 86. st.1 t. a) ), iz razloga što su cijene svih ponuda znatno veće od osiguranih sredstava za predmetnu nabavu.

 

Obrazloženje

Nakon raspisanog postupka nabave tiskanica za daljnju prodaju u ostavljenom roku dostavljene su dvije ponude:

1.         Suton d.o.o. Široki Brijeg, čija cijena iznosi 46.456,00 KM bez PDV-a

2.         Top bind d.o.o. Široki Brijeg, čija cijena iznosi 53.327,00 KM bez PDV-a

 

Odabir najpovoljnijeg ponuditelja temelji se na kriteriju najniža cijena.

S obzirom da procijenjena vrijednost nabave iznosi 40.000,00 KM bez PDV-a, za koliko su i osigurana sredstva u Planu nabave i financijskom planu, stekli su se uvjeti za poništenje predmetnog postupka.

Na temelju navedenog odlučeno je kao u izreci.

 

Mate Rupčić

Direktor

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: