(poništenje) Nabavka rezervnih dijelova i popravka štampača i plotera

Datum objave: 10.03.2021. 15:23 / Izvor: Akta.ba, 03.03.2021.

REPUBLIKA SRPSKA

JAVNA USTANOVA „VODE SRPSKE" BIJELjINA

 

Broj: 01/8/1/924-3/21 Datum: 03. 03. 2021. god.

 

Na osnovu člana 69. stav (2) tačka e), člana 70. stavovi (1), (4) i (6) i člana 71. Zakona o javnim nabavkama (Službeni Glasnik BiH broj: 39/14 i 47/14), člana 42. Pravilnika o javnim nabavkama JU „Vode Srpske" Bijeljina (broj: 01/4-40/19 od 25.12.2019. godine), Pravilnika o postupku direktnog sporaZuma JU „Vode Srpske" Bijeljina (broj: 01/4-41/19 od 25.12.2019. godine) člana 19. Statuta Javne ustanove „Vode Srpske" Bijeljina od 03.02.2016. godine, te Privremenog plana javnih nabavki za 2021. god. (broj: 01/2-102-1/21 od 11.01.2021. god.), direktor Javne ustanove „Vode Srpske" Bijeljina donosi

 

ODLUKU o poništenju

 

Član 1.

Stavlja se van snage Saglasnost broj: 01/8-1-924-1/21 od 05. 02 2021. god. i Narudžbenica broj: 01/8-1¬924-2/21 od 05. 02 2021. god. za vršenje usluge nabavke rezervnih dijelova i popravke štampača i plotera, u ukupnoj vrijednosti do 300,00 KM bez PDV-a, koja je upućena firmi „Tehnika" Carice Milice b.b. Trebinje.

 

Član 2.

Ova Odluka objaviće se na veb stranici Ugovornog organa www.voders.org istovremeno sa upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama

 

Član 3.

Nalaže se Odjeljenju za javne nabavke da u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama realizuje ovu Odluku.

 

Član 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. stav (1) Zakona o javnim nabavkama. 

 

Obrazloženje:

Predmetna nabavka je pokrenuta na osnovu Zahtjeva za nabavku rezervnih dijelova i popravku štampača i plotera koji se koriste u SORS Trebišnjice Trebinje, broj: 01/8-1-924/21 od 05. 02. 2021. godine.

Procijenjena vrijednost javne nabavke iznosi 300,00 KM bez PDV-a.

Zahtjev za dostavu ponude je poslat ponuđaču „Tehnika" vl. P. Milojević ul. Carice Milice b.b. 89101 Trebinje, koji je dana 05. 02. 2021. god. dostavio Ponudu/Predračun br. 04/21.

Kako su Saglasnost i Narudžbenica poslati dana 05. 02. 2021. navedeno preduzeće nije realizovalo zahtjev iz predmeta narudžbenice u navedenom roku.

 

Iz navedenog razloga, Ugovorni organ je donio Odluku da se predmetna nabavka poništi, a sve u skladu sa članom 69. stav (2) tačka e) Zakona o javnim nabavkama.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: