(poništenje postupka) (aukcija) Nabavka laboratorijske opreme-dijelovi centrifuge, za potrebe Medicinskog fakulteta Foča

Datum objave: 14.07.2017. 09:55 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 14.07.2017.

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE

1323-1-1-75-4-193/17


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU
IDB/JIB 4400592530000
Kontakt osoba DRAGAN VUKOVIĆ
Adresa Vuka Karadžića 30
Poštanski broj 71123 Istočno Sarajevo (sp bl)
Opština/Grad Istočno Novo Sarajevo (Istočno Sarajevo)
Telefon (057) 320-330
Faks (057) 320-330
Elektronska pošta uisjnabavke@unssa.rs.ba
Internet adresa www.ues.rs.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 2.c. Djelatnost

Obrazovanje

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjeravao zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

"Nabavka laboratorijske opreme-dijelovi centrifuge" za porebe Medicinskog fakulteta Foča

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

"Nabavka laboratorijske opreme-dijelovi centrifuge" za porebe Medicinskog fakulteta Foča

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 42952000-4 Dijelovi centrifuga


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Data u posebnom djelu tenderske dokumentacije

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Mjesto isporuke predmeta nabavke je na adresi Medicinski fakultet Foča Studentska br.5, 73 300 Foča

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Ugovor se zaključuje na period od dana obostranog potpisivanja do potpunog ispunjenja ugovorenih obaveza

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 3. Da li se namjeravala koristiti e-aukcija?

Da

III 4. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

III 6. Da li je objavljeno obavještenje o uspostavljanju sistema kvalifikacije?

Ne

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

26.6.2017.

V 2. Broj primljenih ponuda

2

V 5. Dodatne informacije

Od dvije primljene ponude jedna ponuda je neprihvatljiva iz razloga sto nije u skladu sa tenderskom dokumentacijom. Druga
ponuda je prihvatljiva u pogledu potpunosti i ispunjavanju zahtjeva iz tenderske dokumentacije, ali je ponuđena cijena veća
od osiguranih sredstava za predmetnu nabavku.

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1323-1-1-75-4-193/17
PODIJELI: