(poništenje postupka) Nabavka potrošnog materijala za vršenje laboratorijskih analiza na aparatima - zatvoreni sistemi, lot 1

Datum objave: 10.02.2021. 11:18 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 10.02.2021.

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE

660-1-1-67-4-7/21ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OPŠTA BOLNICA ZVORNIK
IDB/JIB 4401544420002
Kontakt osoba Ljubica Rikić
Adresa Sime Perića br. 2
Poštanski broj 75400 Zvornik (sp bl)
Opština/Grad Zvornik
Telefon (056) 211-110
Faks (056) 211-110
Elektronska pošta obzv3@teol.net
Internet adresa www.bolnicazvornik.com

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 2.c. Djelatnost

Zdravstvo

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Poništava se

Jedan lot

II 2.a-1. Redni brojevi lotova koji se poništavaju

1

II 3. Da li se namjeravao zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima se namjeravao zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

399900,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Potrošni materijal za vršenje laboratorijskih analiza na aparatima - zatvoreni sistemi

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Otvoreni postupak za nabavku potrošnog materijala za vršenje laboratorijskih analiza na aparatima - zatvoreni sistemi

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu
Dodatni predmet(i) 33696500-0 Laboratorijski reagensi


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

III 3. Da li se namjeravala koristiti e-aukcija?

Ne

III 4. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

III 6. Da li je objavljeno obavještenje o uspostavljanju sistema kvalifikacije?

Ne


ANEKS E


Broj lota koji se poništava

1I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Lot 1. Potrošni materijal za biohemijske analize – zatvoren sistem Aparat COBAS INTEGRA 400 plus, proizvođač Roche

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Potrošni materijal za biohemijske analize – zatvoren sistem
Aparat COBAS INTEGRA 400 plus, proizvođač Roche

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33696500-0 Laboratorijski reagensi

II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Dato u TD

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

38300,00

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Apoteka JZU Bolnice Zvornik

III Potkriteriji

R.br. Naziv Učešće
1 Cijena 90,00 %
2 Rok isporuke 10,00 %

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog organa i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja
postupka javne nabavke.:

Dostavljena je 1 (jedna) ponuda koja nije bila usaglašena sa tehničkom specifikacijom predmeta nabavke iz
tenderske dokumentacije.

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

13.1.2021.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
660-1-1-67-4-7/21
PODIJELI: