(poništenje postupka) Nabavka usluga drumskog prevoza za potrebe izvođenja nastavnog procesa na Univerzitetu u Banjoj Luci

Datum objave: 14.07.2021. 10:26 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 14.07.2021.

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE

862-1-2-23-4-129/21ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv UNIVERZITET U BANJOJ LUCI
IDB/JIB 4401017720006
Kontakt osoba Tanja Babić
Adresa Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Opština/Grad Banja Luka (Banja Luka)
Telefon (051) 326-004
Faks (051) 326-009
Elektronska pošta marina.viskovic@unibl.org
Internet adresa www.unibl.org

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 2.c. Djelatnost

Obrazovanje

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Usluge prijevoza kopnom putnika i robe, uključujući usluge blindiranih vozila, i usluge dostave, osim
usluga prijevoza pošte

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjeravao zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima se namjeravao zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

50000,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Javna nabavka usluga drumskog prevoza za potrebe izvođenja nastavnog procesa na Univerzitetu u Banjoj Luci.

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka usluga drumskog prevoza za potrebe izvođenja nastavnog procesa na Univerzitetu u Banjoj Luci.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 60130000-8 Usluge drumskog putničkog prevoza za posebne namjene


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji.

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji.

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

III 2.a. Podkriterijumi

R.br. Naziv Učešće
1 Kvalitet 30,00 %
2 Cijena 70,00 %

III 3. Da li se namjeravala koristiti e-aukcija?

Ne

III 4. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

III 6. Da li je objavljeno obavještenje o uspostavljanju sistema kvalifikacije?

Ne

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog organa i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja
postupka javne nabavke.:
Rješenjem Kancelarije za razmatranje žalbi – filijala Banja Luka broj: JN2-02-07-1-822-8/21 od 29.04.2021. godine,
žalba ponuđača je usvojena, te je poništena Tenderska dokumentaciju broj: JN/05-3.72-1/21 od 26.02.2021. godine u
cjelosti i sve radnje proistekle iz iste.

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

29.4.2021.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
862-1-2-23-4-129/21
PODIJELI: