(poništenje postupka) Nabavka usluga popravke osobnih i teretnih vozila, lot 2

Datum objave: 15.03.2021. 10:22 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 15.03.2021.

OBAVIJEST O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVE

199-1-2-41-4-9/21ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO


I 1. Podaci o ugovornom tijelu

Naziv JAVNO KOMUNALNO PODUZEĆE "ČAPLJINA" D.O.O. ČAPLJINA
IDB/JIB 4227247540007
Kontakt osoba Alma Ostojić
Adresa Don Ilije Tomasa 12
Poštanski broj 88300 Čapljina (hp mo)
Općina/Grad Čapljina
Telefon (036) 806-124
Faks (036) 806-547
Elektronička pošta info@jkpcapljina.ba
Internet adresa

I 2. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Sektorsko ugovorno tijelo iz članka 5. ZJN

I 2.b. Razina

Općinska razina (FBIH),Čapljina

I 2.c. Djelatnost

Vodosnabdjevanje

I 3. Zajednička nabava

Ne

I 4. Nabava u ime drugih ugovornih tijela?


Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Usluge održavanja i popravki

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Poništava se

Jedan lot

II 2.a-1. Redni brojevi lotova koji se poništavaju

2

II 3. Da li se namjeravao zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuditelja sa kojima se namjeravao zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

60000,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Popravka vozila

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Predmet ovog postupka je nabava usluge – Popravke vozila.
Usluga je podjeljena u dva lota:

LOT 1: Popravke osobnih vozila
LOT 2: Popravke teretnih vozila

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50000000-5 Usluge popravaka i održavanja
Dodatni predmet(i) 50112100-4 Usluge popravaka vozila


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA)?

Ne

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

III 3. Da li se namjeravala koristiti e-aukcija?

Ne

III 4. Da li je objavljena prethodna informacijska obavijest?

Ne

III 6. Da li je objavljena obavijest o uspostavljanju sustava kvalifikacije?

Ne


ANEKS E


Broj lota koji se poništava

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 2: Popravke teretnih vozila

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Popravke 8 teretnih vozila

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50000000-5 Usluge popravaka i održavanja
Dodatni predmet(i) 50112100-4 Usluge popravaka vozila

II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

8 teretnih vozila

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

40000,00

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

3 Godina(e)

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Radionički prostor izabranog ponuđača

III Potkriteriji

R.br. Naziv Učešće
1 Operativni trošak 20,00 %
2 Cijena 80,00 %

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Nije dostavljena nijedna ponuda u određenom krajnjem roku


ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

10.3.2021.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
199-1-2-41-4-9/21
PODIJELI: