(poništenje postupka) Nabavka usluga pripremanja školskih obroka

Datum objave: 24.01.2020. 12:43 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 24.01.2020.


OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE

619-1-2-152-4-1/20ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JU OŠ "GRBAVICA I"
IDB/JIB 4200164260007
Kontakt osoba Almira Tabaković
Adresa Grbavička 14
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Novo Sarajevo (Sarajevo)
Telefon (033) 651-337
Faks (033) 651-337
Elektronska pošta osgrbavica1@hotmail.com
Internet adresa

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Kantonalni nivo,Kanton Sarajevo

I 2.c. Djelatnost

Obrazovanje

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Ostale usluge

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjeravao zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima se namjeravao zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma

17 Mjesec(i)

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

167700,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Usluge pripremanja školskih obroka

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Usluge pripremanja školskih obroka za potrebe škole

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 55523100-3 Usluge školskih obroka


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

38.283 dnevnih menija i 5.350 užina

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JU OŠ "GRBAVICA I"
Grbavička 14
71000 Sarajevo

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 3. Da li se namjeravala koristiti e-aukcija?

Ne

III 4. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

III 6. Da li je objavljeno obavještenje o uspostavljanju sistema kvalifikacije?

Ne

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

10.12.2019.

V 2. Broj primljenih ponuda

2

V 5. Dodatne informacije

Odluka o poništenju br:06-431/19
Jedan ponuđač nije dostavio ponudu u skladu sa članom 58.stav 2. ZJN te kao takva nije uzeta u razmatranje.
Drugi ponuđač nije ispunio uslov tehničke i profesionalne sposobnosti predviđene tačkom 3.10 alineja a.) što je
ustanovljeno uvidom u dostavljenje dokaze predviđene tačkom 3.11 alineja a.).

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
619-1-2-152-4-1/20
PODIJELI: