(poništenje postupka) Nabavka usluga sanitarne sječe i izrade šds, lifranja, primicanja animalom, izvoz traktorom, izgradnja i čišćenje traktorskih vlaka

Datum objave: 14.07.2017. 08:42 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 14.07.2017.

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE

360-1-3-45-4-118/17


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JP ŠPD-ZDK D.O.O. ZAVIDOVIĆI
IDB/JIB 4218431050005
Kontakt osoba Halid Šibonjić
Adresa Alije Izetbegovića br. 25
Poštanski broj 72220 Zavidovići (bhp sa)
Općina/Grad Zavidovići
Telefon (032) 877-834
Faks (032) 879-029
Elektronska pošta spdzdk@gmail.com
Internet adresa www.spdzdk.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Kantonalni nivo,Zeničko-dobojski kanton

I 2.c. Djelatnost

Ostalo

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Drugi građevinski radovi koji uključuju posebne
zanatske radove

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

49

II 2.b. Poništava se

Više lotova

II 2.b-1. Redni brojevi lotova koji se poništavaju

1,3,7,8,9,10,11,12,13,29,33,34,42,43,48,49

II 3. Da li se namjeravao zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Sanitarna sječa i izrada šds, lifranje, primicanje animalom, izvoz traktorom, izgradnja i čišćenje traktorskih vlaka

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Sanitarna sječa i izrada šds, lifranje, primicanje animalom, izvoz traktorom, izgradnja i čišćenje traktorskih vlaka

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 77000000-0 Usluge na području poljoprivrede, šumarstva, hortikulture, akvakulture i pčelarstva


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

III 6. Da li je objavljeno obavještenje o uspostavljanju sistema kvalifikacije?

Ne


ANEKS E


Broj lota koji se poništava

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Odjel 4

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

kao u td

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 77200000-2 Šumarske usluge

II Ukupna količina ili obim ugovora

71

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

do realizacije

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Gostović , Zavidovići

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Nijedna ponuda nije dostavljena u određenom krajnjem roku

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

12.7.2017.ANEKS E


Broj lota koji se poništava

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Odjel 133

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

kao u td

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 77200000-2 Šumarske usluge

II Ukupna količina ili obim ugovora

243

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

do realizacije

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Tribija Duboštica , Olovo

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Nijedna ponuda nije dostavljena u određenom krajnjem roku

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

12.7.2017.ANEKS E


Broj lota koji se poništava

7


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Odjel 16

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

kao u td

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 77200000-2 Šumarske usluge

II Ukupna količina ili obim ugovora

2361

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

do realizacije

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

GTB Kakanj

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

12.7.2017.

V 2. Broj primljenih ponuda

1ANEKS E


Broj lota koji se poništava

8


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Odjeli 13, 17

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

kao u td

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 77200000-2 Šumarske usluge

II Ukupna količina ili obim ugovora

1132

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

do realizacije

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Busovača, Kakanj

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Nijedna ponuda nije dostavljena u određenom krajnjem roku

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

12.7.2017.ANEKS E


Broj lota koji se poništava

9


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Odjeli 135/1 , 137 , 138, 139

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

kao u td

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 77200000-2 Šumarske usluge

II Ukupna količina ili obim ugovora

236

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

do realizacije

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

DVU II , Tešanj

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Nijedna ponuda nije dostavljena u određenom krajnjem roku

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

12.7.2017.ANEKS E


Broj lota koji se poništava

10


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Odjel 71

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

kao u td

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 77200000-2 Šumarske usluge

II Ukupna količina ili obim ugovora

327

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

do realizacije

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Gornja Stavnja , Vareš

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Nijedna ponuda nije dostavljena u određenom krajnjem roku

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

12.7.2017.ANEKS E


Broj lota koji se poništava

11


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Odjeli 81, 82

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

kao u td

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 77200000-2 Šumarske usluge

II Ukupna količina ili obim ugovora

295

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

do realizacije

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Nemila Pepelari , Zenica

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Nijedna ponuda nije dostavljena u određenom krajnjem roku

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

12.7.2017.ANEKS E


Broj lota koji se poništava

12


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Odjeli 87, 89

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

kao u td

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 77200000-2 Šumarske usluge

II Ukupna količina ili obim ugovora

473,5

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

do realizacije

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Nemila Pepelari , Zenica

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Nijedna ponuda nije dostavljena u određenom krajnjem roku

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

12.7.2017.ANEKS E


Broj lota koji se poništava

13


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Odjel 40

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

kao u td

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 77200000-2 Šumarske usluge

II Ukupna količina ili obim ugovora

150

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

do realizacije

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Kondžilo, Visoko

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Nijedna ponuda nije dostavljena u određenom krajnjem roku

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

12.7.2017.ANEKS E


Broj lota koji se poništava

29


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Odjel 83

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

kao u td

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 77200000-2 Šumarske usluge

II Ukupna količina ili obim ugovora

500

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

do realizacije

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Donja Krivaja , Zavidovići

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Nijedna ponuda nije dostavljena u određenom krajnjem roku

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

12.7.2017.ANEKS E


Broj lota koji se poništava

33


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Odjel 41

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

kao u td

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 77200000-2 Šumarske usluge

II Ukupna količina ili obim ugovora

1471

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

do realizacije

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Žuča Ribnica , Kakanj

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Nijedna ponuda nije dostavljena u određenom krajnjem roku

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

12.7.2017.ANEKS E


Broj lota koji se poništava

34


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Odjel 59

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

kao u td

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 77200000-2 Šumarske usluge

II Ukupna količina ili obim ugovora

2072

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

do realizacije

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

D-R Zgošća

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

12.7.2017.

V 2. Broj primljenih ponuda

1ANEKS E


Broj lota koji se poništava

42


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Odjel 135

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

kao u td

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 77200000-2 Šumarske usluge

II Ukupna količina ili obim ugovora

493

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

do realizacije

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Tribija Duboštica , Olovo

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Nijedna ponuda nije dostavljena u određenom krajnjem roku

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

12.7.2017.ANEKS E


Broj lota koji se poništava

43


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Odjel 55

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

kao u td

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 77200000-2 Šumarske usluge

II Ukupna količina ili obim ugovora

22

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

do realizacije

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Donja Stupčanica , Olovo

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Nijedna ponuda nije dostavljena u određenom krajnjem roku

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

12.7.2017.ANEKS E


Broj lota koji se poništava

48


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

odjel 123

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

kao u td

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 77200000-2 Šumarske usluge

II Ukupna količina ili obim ugovora

743

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

do realizacije

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Nemila Pepelari

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Nijedna ponuda nije dostavljena u određenom krajnjem roku

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

12.7.2017.ANEKS E


Broj lota koji se poništava

49


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

odjel 51

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

kao u td

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 77200000-2 Šumarske usluge

II Ukupna količina ili obim ugovora

2526

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

do realizacije

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Nemila Pepelari

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Nijedna ponuda nije dostavljena u određenom krajnjem roku

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

12.7.2017.
 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
360-1-3-45-4-118/17
PODIJELI: