(poništenje postupka) Nabavka usluga servisiranja i popravke EKG aparata (Cardiotouch Bionet, Nihon Kohden,Esaote i Mortara Instrument)

Datum objave: 13.07.2017. 09:33 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 13.07.2017.

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE

765-4-2-294-4-119/17


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JZU "DOM ZDRAVLJA U BANJOJ LUCI"
IDB/JIB 4400802010004
Kontakt osoba Mira Marjanović
Adresa Sime Matavulja bb
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Opština/Grad Banja Luka (Banja Luka)
Telefon (051) 216-808
Faks (051) 216-808
Elektronska pošta odsjeknabavke@domzdravljabanjaluka.com
Internet adresa www.domzdravljabanjaluka.com

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 2.c. Djelatnost

Zdravstvo

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Usluge održavanja i popravki

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjeravao zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka usluga servisiranja i popravki EKG aparata, (Cardiotouch Bionet,Nihon Kohden,Esaote i Mortara Instrument)

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka usluga servisiranja i popravki EKG aparata,
(Cardiotouch Bionet,Nihon Kohden,Esaote i Mortara Instrument)

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50421000-2 Usluge popravaka i održavanja medicinske opreme


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Izvršenja usluga je servisna radionica izabranog ponuđača.

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenjajedna godina

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja o nabavci

III 1.a. Da li je ovom pregovaračkom postupku bez objavljivanja obavještenja o nabavci prethodio konkurs za izradu
idejnog rješenja?

Ne

III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

III 2.a. Podkriterijumi

R.br. Naziv Učešće
1 garantni rok 10,00 %
2 Rok plaćanja 10,00 %
3 Cijena 80,00 %

III 5. Da li je objavljeno ex ante obavještenje o transparentnosti?

Ne

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Nije dostavljena nijedna ponuda u određenom krajnjem roku

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

11.7.2017.

V 5. Dodatne informacije

01-2313

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
765-4-2-294-4-119/17
PODIJELI: