(poništenje poziva) (aukcija) Nabavka opasača s futrolom za pištolj, palicu, lisice, municiju i radiostanicu

Datum objave: 04.07.2017. 10:44 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 04.07.2017.

OBAVIJEST O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVE

916-1-1-19-4-30/17ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO


I 1. Podaci o ugovornom tijelu

Naziv MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA SBK/KSB
IDB/JIB 4236202350001
Kontakt osoba FRANO BRKAN
Adresa Aleja Konzula bb
Poštanski broj 72270 Travnik (bhp sa)
Općina/Grad Travnik
Telefon (030) 518-763
Faks (030) 518-763
Elektronička pošta nabava@mupsbk.com.ba
Internet adresa www.mupsbk-ksb.gov.ba

I 2. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz članka 4. stavak (1) točka a) ZJN

I 2.b. Razina

Županijska razina,Srednjobosanski kanton

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 3. Zajednička nabava

Ne

I 4. Nabava u ime drugih ugovornih tijela?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjeravao zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka opasača s futrolom za pištolj, palicu, lisice, municiju i radiostanicu

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka 750 komada opasača s futrolom za pištolj, palicu, lisice, municiju i radiostanicu.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 18925200-1 Korice za pištolj
Dodatni predmet(i) 18925000-9 Držači za čuturice i korice za pištolj


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

750 komada

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Skladište kupca, Aleja Konzula bb, Travnik.

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Do izvršenja ugovorenih obaveza.

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 3. Da li se namjeravala koristiti e-aukcija?

Da

III 4. Da li je objavljena prethodna informacijska obavijest?

Ne

III 6. Da li je objavljena obavijest o uspostavljanju sustava kvalifikacije?

Ne

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog tijela i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka javne
nabave:
Na temelju članka 100. stavak 3. Zakona o javnim nabavka BiH, usvojena žalba ponuditelja te se poništava Odluka o izboru
najpovoljnijeg ponuditelja broj: 03/5-14-2-260/17 od 25.05.2017.godine.

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

2.6.2017.

V 2. Broj primljenih ponuda

5

V 3. Broj prihvatljivih ponuda

4

V 4. Informacije o najnižoj/najvišoj cijeni prihvatljivih ponuda

V 4.a. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

53250,00

V 4.b. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

60000,00

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
916-1-1-19-4-30/17
PODIJELI: