(poništenje poziva) Izvođenje građevinskih radova na rekonstrukciji i izgradnji 42 stambene jedinice u općinama Bosansko Grahovo i Drvar

Datum objave: 28.08.2019. 15:26 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 28.08.2019.

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE

668-1-3-28-4-66/19ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv FEDERALNO MINISTARSTVO RASELJENIH OSOBA I IZBJEGLICA
IDB/JIB 4200750400004
Kontakt osoba Kontakt osobe: Aldijana Ahmedhodžić Adresa: Vilsonovo šetalište br.10,
Sarajevo Telefon: 033/613-183 Faks: 033/613-395 e-mail:
aldijana.ahmedhodzic@fmroi.gov.ba
Adresa Hamdije Čemerlića br. 2
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Novo Sarajevo (Sarajevo)
Telefon (033) 214-865
Faks (033) 265-811
Elektronska pošta fmroi_statistika@bih.net.ba
Internet adresa www.fmroi.gov.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Izgradnja zgrada i građevinski radovi

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

2

II 2.b. Poništava se

Jedan lot

II 2.b-1. Redni brojevi lotova koji se poništavaju

1

II 3. Da li se namjeravao zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Izvođenje građevinskih radova na rekonstrukciji i izgradnji 42 stambene jedinice u općinama Lot 1:Bosansko Grahovo i Lot
2: Drvar

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Izvođenje građevinskih radova na rekonstrukciji/izgradnji stambenih jedinica u općinama:
Lot 1: Bosansko Grahovo (17 stambenih jedinica) i
Lot 2: Drvar (25 stambenih jedinica)

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi
Dodatni predmet(i) 45211300-2 Građevinski radovi na kućama


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 3. Da li se namjeravala koristiti e-aukcija?

Ne

III 4. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

III 6. Da li je objavljeno obavještenje o uspostavljanju sistema kvalifikacije?

Ne


ANEKS E


Broj lota koji se poništava

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Izvođenje građevinskih radova na rekonstrukciji i izgradnji stambenih jedinica u općini : Lot 1: Bosansko Grahovo ( 17
stambenih jedinica)

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Izvođenje građevinskih radova na rekonstrukciji i izgradnji stambenih jedinica u općini : Lot 1: Bosansko Grahovo ( 17
stambenih jedinica)

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45211300-2 Građevinski radovi na kućama

II Ukupna količina ili obim ugovora

Prema predmjeru radova datom u tenderskoj dokumentaciji

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

531986,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Lot 1: 120 kalendarskih dana

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Lot 1: Bosansko Grahovo

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Nijedna ponuda nije dostavljena u određenom krajnjem roku

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

1.8.2019.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
668-1-3-28-4-66/19
PODIJELI: