(poništenje poziva) Izvođenje radova na hidrogeološkim istraživanjima i izradi bunara za potrebe vodosnadbijevanja opštine Stanari

Datum objave: 04.07.2017. 15:24 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 04.07.2017.

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE

5475-1-3-4-4-19/17ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv Opština Stanari
IDB/JIB 4403845960005
Kontakt osoba Boris Miličić
Adresa Stanari bb
Poštanski broj 74208 Stanari (sp bl)
Opština/Grad Stanari
Telefon (053) 201-810
Faks
Elektronska pošta finansije@opstinastanari.com
Internet adresa

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Opštinski nivo (RS),Stanari

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Gradnja vodoprivrednih objekata

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjeravao zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

RADOVI NA HIDROGEOLOŠKIM ISTRAŽIVANJIMA I IZRADI BUNARA ZA POTREBE VODOSNADBIJEVANJA OPŠTINE
STANARI

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

RADOVI NA HIDROGEOLOŠKIM ISTRAŽIVANJIMA I IZRADI BUNARA ZA POTREBE VODOSNADBIJEVANJA OPŠTINE
STANARI

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 44161200-8 Glavni vodovod
Dodatni predmet(i) 71351100-4 Usluge pripreme i analize uzorka izvađenoga
  71351910-5 Geološke usluge
  71351900-2 Geološke, okeanografske i hidrološke usluge
  45262220-9 Bušenje izvora vode


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

JEDAN UGOVOR

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

TERITORIJA OPŠTINE STANARI, LOKACIJA DATE U TEHNIČKOJ SPECIFIKACIJI

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

ROK IZOVĐENJA RADOVA 365 DANA

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 3. Da li se namjeravala koristiti e-aukcija?

Ne

III 4. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

III 6. Da li je objavljeno obavještenje o uspostavljanju sistema kvalifikacije?

Ne

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog organa i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja
postupka javne nabavke.:
Poništenje na osnovu Rješenja Kancelarije za razmatranje žalbi u Sarajevu, broj: JN2-01-07-1-271-7/17 od
20.06.2017. godine.

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

4.7.2017.

V 2. Broj primljenih ponuda

1

V 3. Broj prihvatljivih ponuda

0

V 4. Informacije o najnižoj/najvišoj cijeni prihvatljivih ponuda

V 4.a. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

1381047,50

V 4.b. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

1381047,50

V 5. Dodatne informacije

Ponuda je otovrena 10.05.2017. godine, nakon čega je postupak obustavljen do donošenja Rješenja KRŽ. Nakon
donošenja Rješenja, ovaj postupak se poništava.

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
5475-1-3-4-4-19/17
PODIJELI: