(poništenje poziva) Izvođenje radova na izgradnji pomoćnog stadiona sa vještačkom travom kod tržnog centra Delta planet - druga faza

Datum objave: 19.02.2021. 14:23 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 19.02.2021.

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE

320-1-3-304-4-45/21ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv GRAD BANJA LUKA
IDB/JIB 4401012920007
Kontakt osoba Bojana Babić
Adresa Trg Srpskih vladara 1
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Opština/Grad Banja Luka (Banja Luka)
Telefon (051) 244-476
Faks (051) 244-576
Elektronska pošta javne.nabavke@banjaluka.rs.ba
Internet adresa www.banjaluka.rs.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Grad,Banja Luka

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Završni građevinski radovi, Ostali radovi za dovršetak gradnje

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjeravao zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Izgradnja pomoćnog stadiona sa vještačkom travom kod tržnog centra Delta planet - druga faza

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Izgradnja pomoćnog stadiona sa vještačkom travom kod tržnog centra Delta planet – druga faza

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

640.068,38 KM

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Područje grada Banja Luka

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Regulisano nacrtom ugovora

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

III 2.a. Podkriterijumi

R.br. Naziv Učešće
1 Cijena 90,00 %
2 Rok isporuke 10,00 %

III 3. Da li se namjeravala koristiti e-aukcija?

Ne

III 4. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

III 6. Da li je objavljeno obavještenje o uspostavljanju sistema kvalifikacije?

Ne

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog organa i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja
postupka javne nabavke.:
Rješenjem Kancelarije za razmatranje žalbi

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

11.2.2021.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
320-1-3-304-4-45/21
PODIJELI: