(poništenje poziva) Izvođenje radova na rekonstrukciji i modernizaciji ulica i nekategorisanih puteva

Datum objave: 15.10.2015. 13:24 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 15.10.2015.

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE

1119-1-3-36-4-26/15ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OPĆINA BUŽIM
IDB/JIB 4263287560007
Kontakt osoba Husein Duranović
Adresa 505. Viteške brigade br.26
Poštanski broj 77245 Bužim (bhp sa)
Općina/Grad Bužim
Telefon (037) 419-500
Faks (037) 410-031
Elektronska pošta buzim.opc@bih.net.ba
Internet adresa www.opcinabuzim.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Bužim

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih
objekata

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

4

II 2.b. Poništava se

Više lotova

II 2.b-1. Redni brojevi lotova koji se poništavaju

1,3

II 3. Da li se namjeravao zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Izvođenje radova na rekonstrukciji i modernizaciji ulica i nekategorisanih puteva

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Izvođenje radova na rekonstrukciji i modernizaciji ulica i nekategorisanih puteva

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi
Dodatni predmet(i) 45233120-6 Građevinski radovi na cesti


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

III 6. Da li je objavljeno obavještenje o uspostavljanju sistema kvalifikacije?

Ne


ANEKS E


Broj lota koji se poništava

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Izvođenje radova na rekonstrukciji i modernizaciji nekategorisanog puta Muratovići

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Izvođenje radova na rekonstrukciji i modernizaciji nekategorisanog puta Muratovići

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45230000-8 Građevinski radovi na cjevovodu, komunikacijskim i
energetskim vodovima, autocestama, cestama, uzletištima i
željezničkim prugama; radovi na niveliranju
Dodatni predmet(i) 45233120-6 Građevinski radovi na cesti

II Ukupna količina ili obim ugovora

Kao u tenderskoj dokumentaciji

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

14250,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

60 dana od dana uvođenja izvođača radova u posao

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina Bužim, MZ Varoška Rijeka

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Cijene svih prihvatljivih ponuda znatno su veće od osiguranih sredstava za predmetnu nabavku

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

5.8.2015.


V 2. Broj primljenih ponuda

2

V 3. Broj prihvatljivih ponuda

1

V 4. Informacije o najnižoj/najvišoj cijeni prihvatljivih ponuda

V 4.a. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

15478,80

V 4.b. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

15478,80


ANEKS E


Broj lota koji se poništava

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Izvođenje radova na rekonstrukciji i modernizaciji ulice Patriotske lige

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Izvođenje radova na rekonstrukciji i modernizaciji ulice Patriotske lige

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45230000-8 Građevinski radovi na cjevovodu, komunikacijskim i
energetskim vodovima, autocestama, cestama, uzletištima i
željezničkim prugama; radovi na niveliranju
Dodatni predmet(i) 45233120-6 Građevinski radovi na cesti

II Ukupna količina ili obim ugovora

Kao u tenderskoj dokumentaciji

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

25640,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

60 dana od dana uvođenja izvođača radova u posao

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina Bužim, MZ Bužim

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Cijene svih prihvatljivih ponuda znatno su veće od osiguranih sredstava za predmetnu nabavku

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

5.8.2015.


V 2. Broj primljenih ponuda

2

V 3. Broj prihvatljivih ponuda

1

V 4. Informacije o najnižoj/najvišoj cijeni prihvatljivih ponuda

V 4.a. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

30293,85

V 4.b. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

30293,85

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1119-1-3-36-4-26-15.pdf
PODIJELI: