(poništenje poziva) Izvođenje radova na sanaciji poslovnog prostora Područne kancelarije Berkovići

Datum objave: 12.03.2021. 09:31 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 12.03.2021.

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE

164-1-3-141-4-8/21


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv REPUBLIČKA UPRAVA ZA GEODETSKE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE
IDB/JIB 4400999640004
Kontakt osoba Jadranka Kukrika
Adresa Trg Republike Srpske br. 8
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Opština/Grad Banja Luka (Banja Luka)
Telefon (051) 338-000
Faks (051) 318-006
Elektronska pošta uprava@rgurs.org
Internet adresa www.rgurs.org

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Završni građevinski radovi, Ostali radovi za dovršetak gradnje

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjeravao zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Sanacija poslovnog prostora Područne kancelarije Berkovići

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Sanacija poslovnog prostora Područne kancelarije Berkovići

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45453100-8 Sanacioni radovi


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Kao u tenderskoj dokumentaciji.

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Republička uprava za geodeteske i imovinsko-pravne poslove, Područna kancelarija Berkovići (Berkovići bb,
Berkovići)

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

15 (petnaest) radnih dana od dana uvođenja izvođača radova u posao

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

III 2.a. Podkriterijumi

R.br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 10,00 %
2 Cijena 90,00 %

III 3. Da li se namjeravala koristiti e-aukcija?

Ne

III 4. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

III 6. Da li je objavljeno obavještenje o uspostavljanju sistema kvalifikacije?

Ne

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

23.2.2021.

V 2. Broj primljenih ponuda

2

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
164-1-3-141-4-8/21
PODIJELI: