(poništenje poziva) Izvođenje radova redovnog i zimskog održavanja dionice autoputa Gradiška-Banja Luka i dionice autoputa Prnjavor-Doboj (lot 1)

Datum objave: 28.06.2017. 12:26 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 28.06.2017.


OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE

1345-1-3-30-4-37/17ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JP "AUTOPUTEVI REPUBLIKE SRPSKE" D.O.O. BANJA LUKA
IDB/JIB 4402955260002
Kontakt osoba Tamara Šobota i Duško Tomanić
Adresa Vase Pelagića 10
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Opština/Grad Banja Luka (Banja Luka)
Telefon (051) 233-680
Faks (051) 233-700
Elektronska pošta tsobota@autoputevirs.com
Internet adresa www.autoputevirs.com

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 2.c. Djelatnost

Ostalo

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i
sportskih objekata

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

2

II 2.b. Poništava se

Jedan lot

II 2.b-1. Redni brojevi lotova koji se poništavaju

1

II 3. Da li se namjeravao zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima se namjeravao zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

10000000,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka radova redovnog i zimskog održavanja dionice autoputa Gradiška-Banja Luka i dionice autoputa Prnjavor-Doboj

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka radova redovnog i zimskog održavanja dionice autoputa Gradiška-Banja Luka i dionice autoputa Prnjavor-Doboj

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

III 6. Da li je objavljeno obavještenje o uspostavljanju sistema kvalifikacije?

Ne


ANEKS E


Broj lota koji se poništava

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka radova redovnog i zimskog održavanja dionice autoputa Gradiška-Banja Luka

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka radova redovnog i zimskog održavanja dionice autoputa Gradiška-Banja Luka i pripadajućih objekata

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi
Dodatni predmet(i) 45233139-3 Radovi održavanja autoputeva

II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Dato u Tenderskoj dokumentaciji

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

5500000,00

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

4 Godina(e)

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

dionica autoputa Gradiška-Banja Luka

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog organa i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja
postupka javne nabavke.:
Ured za razmatranje žalbi je Rješenjem broj:JN2-01-07-1-285-8/17 od 08.06.2017.godine usvojio žalbu izjavljenu na
Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 01-1832-1/17 od 27.04.2017.godine (rješenje drugostepenog organa
dostavljeno ugovornom organu dana 16.06.2017.godine). Istim Rješenjem poništeni su Tenderska dokumentacija i
Obavještenje o nabavci broj:1345-1-3-30-3-12/16 objavljeno na Portalu javnih nabavki (datum slanja obavještenja
na objavu 01.04.2016.godine) i to u odnosu na LOT-1 predmetne nabavke.

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJEV 1. Datum poništenja

16.6.2017.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1345-1-3-30-4-37/17
PODIJELI: