(poništenje poziva) Nabavka dijelova za održavanje i remont kontinualne opreme

Datum objave: 18.07.2017. 13:30 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 18.07.2017.

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE

825-1-1-392-4-408/17ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv ZP "RUDNIK I TERMOELEKTRANA" GACKO, A.D.
IDB/JIB 4401387900003
Kontakt osoba Aleksandar Ćeranić
Adresa Gračanica bb
Poštanski broj 89240 Gacko (sp bl)
Opština/Grad Gacko
Telefon (059) 472-413
Faks (059) 472-085
Elektronska pošta tenderi@ritegacko-rs.ba
Internet adresa www.ritegacko-rs.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 2.c. Djelatnost

Električna energija

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

2

II 2.b. Poništava se

Jedan lot

II 2.b-1. Redni brojevi lotova koji se poništavaju

1

II 3. Da li se namjeravao zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Otvoreni postupak br. 98/17 Nabavka dijelova za održavanje i remont kontinualne opreme.

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Otvoreni postupak br. 98/17 Nabavka dijelova za održavanje i remont kontinualne opreme.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 34000000-7 Oprema i pomoćni proizvodi u prevozu
Dodatni predmet(i) 34913000-0 Razni rezervni dijelovi


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 3. Da li se namjeravala koristiti e-aukcija?

Ne

III 4. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

III 6. Da li je objavljeno obavještenje o uspostavljanju sistema kvalifikacije?

Ne


ANEKS E


Broj lota koji se poništava

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lot 1: Nabavka papuča gusjenice za mašine i metalni pragovi za transportere.

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka papuča gusjenice za mašine i metalni pragovi za transportere.

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 34913000-0 Razni rezervni dijelovi

II Ukupna količina ili obim ugovora

Detaljan opis dat je u tehničkoj specifikaciji u tenderskom dokumentu.

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

69500,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

U roku od 90 dana od dana obostranog potpisivanja Ugovora.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Skladište ZP R i TE Gacko a.d. Gacko

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Nije dostavljena nijedna ponuda u određenom krajnjem roku

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

6.7.2017.

 

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
825-1-1-392-4-408/17
PODIJELI: