(poništenje poziva) Nabavka hrane i pića

Datum objave: 20.07.2017. 09:39 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 20.07.2017.


OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE

214-1-1-22-4-13/17ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv MINISTARSTVO TRGOVINE I TURIZMA
IDB/JIB 4401625420007
Kontakt osoba Dragan Gazdić
Adresa Trg Republike Srpske br. 1
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Opština/Grad Banja Luka (Banja Luka)
Telefon (051) 338-769
Faks (051) 338-864
Elektronska pošta mtt@mtt.vladars.net
Internet adresa www.vladars.net

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

5

II 2.b. Poništava se

Više lotova

II 2.b-1. Redni brojevi lotova koji se poništavaju

2,3,4

II 3. Da li se namjeravao zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima se namjeravao zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

nabavka hrane i pića

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

nabavka hrane i pića za radnu jedinicu Istočno Sarajevo

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15000000-8 Hrana, piće, duvan i srodni proizvodi


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

III 3. Da li se namjeravala koristiti e-aukcija?

Ne

III 4. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

III 6. Da li je objavljeno obavještenje o uspostavljanju sistema kvalifikacije?

Ne


ANEKS E


Broj lota koji se poništava

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

materijal za pripremanje hrane

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15000000-8 Hrana, piće, duvan i srodni proizvodi

II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

kao u TD

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Istočno Sarajevo

III Potkriteriji

R.br. Naziv Učešće
1 Uslovi i način plaćanja 12,00 %
2 Cijena 88,00 %

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Nije dostavljena nijedna ponuda u određenom krajnjem roku

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

3.7.2017.ANEKS E


Broj lota koji se poništava

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

alkoholna i bezalkoholna pića i topli napici

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15900000-7 Pića, duvan i srodni proizvodi

II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

kao u TD

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Istočno sarajevo

III Potkriteriji

R.br. Naziv Učešće
1 Uslovi i način plaćanja 12,00 %
2 Cijena 88,00 %

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Nije dostavljena nijedna ponuda u određenom krajnjem roku

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

3.7.2017.ANEKS E


Broj lota koji se poništava

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

svježe voće i povrće

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15000000-8 Hrana, piće, duvan i srodni proizvodi

II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

kao u TD

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Istoečno Sarajevo

III Potkriteriji

R.br. Naziv Učešće
1 Uslovi i način plaćanja 12,00 %
2 Cijena 88,00 %

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Nije dostavljena nijedna ponuda u određenom krajnjem roku

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

3.7.2017.

 

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
214-1-1-22-4-13/17
PODIJELI: