(poništenje poziva) Nabavka i isporuka motornih vozila za potrebe Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo

Datum objave: 23.06.2017. 10:28 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 23.06.2017.


OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE

1230-1-1-39-4-48/17ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv STRUČNA SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE KANTONA SARAJEVO
IDB/JIB 4200667410006
Kontakt osoba Samira Duraković, dipl.pravnik
Adresa Reisa Džemaludina Čauševića 1
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 562-094
Faks (033) 562-220
Elektronska pošta sszp@ks.gov.ba
Internet adresa www.ks.gov.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Kantonalni nivo,Kanton Sarajevo

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

2

II 2.b. Poništava se

Svi lotovi

II 2.b-1. Redni brojevi lotova koji se poništavaju

1,2

II 3. Da li se namjeravao zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka i isporuka motornih vozila za potrbe Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka i isporuka motornih vozila za potrbe Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 34000000-7 Oprema i pomoćni proizvodi u prevozu
Dodatni predmet(i) 34100000-8 Motorna vozila


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

III 3. Da li se namjeravala koristiti e-aukcija?

Ne

III 4. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

III 6. Da li je objavljeno obavještenje o uspostavljanju sistema kvalifikacije?

Ne


ANEKS E


Broj lota koji se poništava

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Putnički automobili

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Putnički automobili

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 34110000-1 Lični automobili

II Ukupna količina ili obim ugovora

kao u td

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

kao u td

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

kao u td

III Potkriteriji

R.br. Naziv Učešće
1 Način plaćanja 10,00 %
2 Cijena 70,00 %
3 Rok isporuke 20,00 %

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Nijedna ponuda nije dostavljena u određenom krajnjem roku

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja


19.6.2017.


ANEKS E


Broj lota koji se poništava

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Terenska vozila

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Terenska vozila

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 34113200-4 Terenska vozila

II Ukupna količina ili obim ugovora

kao u td

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

kao u td

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

kao u td

III Potkriteriji

R.br. Naziv Učešće
1 Način plaćanja 10,00 %
2 Cijena 70,00 %
3 Rok isporuke 20,00 %

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Nijedna ponuda nije dostavljena u određenom krajnjem roku

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja


19.6.2017.

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1230-1-1-39-4-48/17
PODIJELI: