(poništenje poziva) Nabavka potrošnog materijala za kirurgiju i anesteziju

Datum objave: 16.10.2017. 11:07 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 16.10.2017.


OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE

843-1-1-22-4-52/17ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv ZU KANTONALNA BOLNICA "DR. IRFAN LJUBIJANKIĆ" BIHAĆ
IDB/JIB 4263189550001
Kontakt osoba Amir Mujetić
Adresa Darivalca krvi 67
Poštanski broj 77000 Bihać (bhp sa)
Općina/Grad Bihać
Telefon (037) 318-800
Faks (037) 318-901
Elektronska pošta amir.mujetic@kbbihac.ba
Internet adresa www.kbbihac.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Kantonalni nivo,Unsko-sanski kanton

I 2.c. Djelatnost

Zdravstvo

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

7

II 2.b. Poništava se

Svi lotovi

II 2.b-1. Redni brojevi lotova koji se poništavaju

1,2,3,4,5,6,7

II 3. Da li se namjeravao zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima se namjeravao zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

307692,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Potrošni materijal za kirurgiju i anesteziju


II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Detaljan opis predmeta nabavke dat je u tenderskoj specifikaciji.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

III 3. Da li se namjeravala koristiti e-aukcija?

Ne

III 4. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

III 6. Da li je objavljeno obavještenje o uspostavljanju sistema kvalifikacije?

Ne


ANEKS E


Broj lota koji se poništava

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 1- Potrošni materijal za anesteziju

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Detaljan opis dat je u tenderskoj specifikaciji

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Data je u tenderskoj specifikaciji

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

5000,00

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Apoteka ugovornog organa

III Potkriteriji

R.br. Naziv Učešće
1 Odgoda plaćanja 10,00 %
2 Cijena 90,00 %

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Nijedna ponuda nije dostavljena u određenom krajnjem roku


ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

16.10.2017.


ANEKS E


Broj lota koji se poništava

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 2- Ureteralne sonde, stentovi i cistofix

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Detaljan opis dat je u tenderskoj specifikaciji

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Data je u tenderskoj specifikaciji

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

20000,00

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Apoteka ugovornog organa

III Potkriteriji

R.br. Naziv Učešće
1 Odgoda plaćanja 10,00 %
2 Cijena 90,00 %

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva


ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

25.9.2017.

V 2. Broj primljenih ponuda

1


ANEKS E


Broj lota koji se poništava

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 3-Setovi za drenažu toraksa

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Detaljan opis dat je u tenderskoj specifikaciji

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Data je u tenderskoj specifikaciji

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

4692,00

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Apoteka UO

III Potkriteriji

R.br. Naziv Učešće
1 Odgoda plaćanja 10,00 %
2 Cijena 90,00 %

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva


ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

25.9.2017.

V 2. Broj primljenih ponuda

1


ANEKS E


Broj lota koji se poništava

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 4- Mrežice za hernije

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Detaljan opis dat je u tenderskoj specifikaciji.

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Data je u tenderskoj specifikaciji

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

5000,00

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Apoteka UO

III Potkriteriji

R.br. Naziv Učešće
1 Odgoda plaćanja 10,00 %
2 Cijena 90,00 %

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva


ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

25.9.2017.

V 2. Broj primljenih ponuda

2


ANEKS E


Broj lota koji se poništava

5


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 6- Stapleri

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Detaljan opis dat je u tenderskoj specifikaciji

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Data je u tenderskoj specifikaciji

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

250000,00

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Apoteka UO

III Potkriteriji

R.br. Naziv Učešće
1 Odgoda plaćanja 10,00 %
2 Cijena 90,00 %

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva


ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

25.9.2017.

V 2. Broj primljenih ponuda

3


ANEKS E


Broj lota koji se poništava

6


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 7- Vatice za kirurgiju

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Detaljan opis dat je u tenderskoj specifikaciji.

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Data je u tenderskoj specifikaciji

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

20000,00

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Apoteka UO

III Potkriteriji

R.br. Naziv Učešće
1 Odgoda plaćanja 10,00 %
2 Cijena 90,00 %

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva


ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

25.9.2017.

V 2. Broj primljenih ponuda

2


ANEKS E


Broj lota koji se poništava

7


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 9-Jednokratni sterilni veš, plahte i mantili

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Detaljan opis dat je u tenderskoj specifikaciji

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Data je u tenderskoj specifikaciji

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

3000,00

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Apoteka UO

III Potkriteriji

R.br. Naziv Učešće
1 Odgoda plaćanja 10,00 %
2 Cijena 90,00 %

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva


ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

25.9.2017.

V 2. Broj primljenih ponuda

1

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
843-1-1-22-4-52/17
PODIJELI: