(poništenje poziva) Nabavka putničkog automobila i putničkog kombi vozila, lot 2

Datum objave: 18.02.2021. 11:35 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 18.02.2021.

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE

19294-1-1-6-4-7/21ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv TURISTIČKA ZAJEDNICA KANTONA SARAJEVO
IDB/JIB 4202315720008
Kontakt osoba Dženana Bećirević
Adresa Branilaca Sarajeva 21
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 252-007
Faks (033) 252-004
Elektronska pošta dzenana.becirevic@visitsarajevo.ba
Internet adresa www.visitsarajevo.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Kantonalni nivo,Kanton Sarajevo

I 2.c. Djelatnost

Ostalo

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Poništava se

Jedan lot

II 2.a-1. Redni brojevi lotova koji se poništavaju

2

II 3. Da li se namjeravao zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Putnički automobil i putničko kombi vozilo za potrebe TZKS

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Putnički automobil i putničko kombi vozilo za potrebe TZKS

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 34000000-7 Oprema i pomoćni proizvodi u prevozu


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

III 3. Da li se namjeravala koristiti e-aukcija?

Ne

III 4. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

III 6. Da li je objavljeno obavještenje o uspostavljanju sistema kvalifikacije?

Ne


ANEKS E


Broj lota koji se poništava

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Kombi vozilo za potrebe Turističke zajednice Kantona Sarajevo

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Kombi vozilo za potrebe Turističke zajednice Kantona Sarajevo

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 34100000-8 Motorna vozila

II Ukupna količina ili obim ugovora

Prema tenderskoj dokumentaciji

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

59829,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 godina

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Sarajevo

III Potkriteriji

R.br. Naziv Učešće
1 Cijena 70,00 %
2 Garancija 10,00 %
3 Rok isporuke 20,00 %

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva


ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

18.2.2021.

V 2. Broj primljenih ponuda

1

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
19294-1-1-6-4-7/21
PODIJELI: