(poništenje poziva) Nabavka stomatološkog materijala

Datum objave: 24.12.2019. 13:46 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 24.12.2019.

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE

765-4-1-743-4-217/19ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JZU "DOM ZDRAVLJA U BANJOJ LUCI"
IDB/JIB 4400802010004
Kontakt osoba Vladimir Lovre
Adresa Sime Matavulja bb
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Opština/Grad Banja Luka (Banja Luka)
Telefon (051) 216-808
Faks (051) 216-808
Elektronska pošta odsjeknabavke@domzdravljabanjaluka.com
Internet adresa www.domzdravljabanjaluka.com

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 2.c. Djelatnost

Zdravstvo

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

8

II 2.b. Poništava se

Više lotova

II 2.b-1. Redni brojevi lotova koji se poništavaju

1,2,6,8

II 3. Da li se namjeravao zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima se namjeravao zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

15823,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka stomatološkog materijala podjeljenog u osam lotova

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka stomatološkog materijala podjeljenog u osam lotova

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja o nabavci

III 1.a. Da li je ovom pregovaračkom postupku bez objavljivanja obavještenja o nabavci prethodio konkurs za izradu
idejnog rješenja?

Ne

III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

III 5. Da li je objavljeno ex ante obavještenje o transparentnosti?

Ne


ANEKS E


Broj lota koji se poništava

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Sredstva za amputaciju zubne pulpe

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Sredstva za amputaciju zubne pulpe

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33141800-8 Zubarski potrošni materijal

II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

kako je navedno u TD

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

375,00

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

skladište Ugovornog organa – Apoteka Doma zdravlja, zgrada Poliklinike, ulica Jovana Dučića

III Potkriteriji

R.br. Naziv Učešće
1 Cijena 90,00 %
2 Rok isporuke 10,00 %

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Nije dostavljena nijedna ponuda u određenom krajnjem roku

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

8.11.2019.

V 5. Dodatne informacije

01-3939-11


ANEKS E


Broj lota koji se poništava

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Vosak za zaštitu u fiksnoj ortodonciji

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Vosak za zaštitu u fiksnoj ortodonciji

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33141800-8 Zubarski potrošni materijal

II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

kako je navedeno u TD

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

990,00

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

skladište Ugovornog organa – Apoteka Doma zdravlja, zgrada Poliklinike, ulica Jovana Dučića

III Potkriteriji

R.br. Naziv Učešće
1 Cijena 90,00 %
2 Rok isporuke 10,00 %

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Nije dostavljena nijedna ponuda u određenom krajnjem roku

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

8.11.2019.

V 5. Dodatne informacije

01-3939-11


ANEKS E


Broj lota koji se poništava

6


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Pinovi

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Pinovi

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33141800-8 Zubarski potrošni materijal

II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

kako je navedeno u TD

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

63,00

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

skladište Ugovornog organa – Apoteka Doma zdravlja, zgrada Poliklinike, ulica Jovana Dučića

III Potkriteriji

R.br. Naziv Učešće
1 Cijena 90,00 %
2 Rok isporuke 10,00 %

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Nije dostavljena nijedna ponuda u određenom krajnjem roku

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

8.11.2019.

V 5. Dodatne informacije

01-3939-11


ANEKS E


Broj lota koji se poništava

8


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Sredstva za bijeljenje zuba

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Sredstva za bijeljenje zuba

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33141800-8 Zubarski potrošni materijal

II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

kako je navedno u TD

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

500,00

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

skladište Ugovornog organa – Apoteka Doma zdravlja, zgrada Poliklinike, ulica Jovana Dučića

III Potkriteriji

R.br. Naziv Učešće
1 Cijena 90,00 %
2 Rok isporuke 10,00 %

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Nije dostavljena nijedna ponuda u određenom krajnjem roku

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

8.11.2019.

V 5. Dodatne informacije

01-3939-11

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
765-4-1-743-4-217/19
PODIJELI: