(poništenje poziva) Nabavka trakica za mjerenje šećera u krvi i lancete

Datum objave: 30.06.2017. 12:37 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 30.06.2017.

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE

273-1-1-80-4-112/17ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA REPUBLIKE SRPSKE
IDB/JIB 4400965150008
Kontakt osoba Ivana Dardić
Adresa Zdrave Korde 8
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Opština/Grad Banja Luka (Banja Luka)
Telefon (051) 249-100
Faks (051) 216-595
Elektronska pošta fzors@zdravstvo-srpske.org
Internet adresa www.zdravstvo-srpske.org

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 2.c. Djelatnost

Ostalo

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

3

II 2.b. Poništava se

Svi lotovi

II 2.b-1. Redni brojevi lotova koji se poništavaju

1,2,3

II 3. Da li se namjeravao zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Trakice za mjerenje šećera u krvi i lancete

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

trakice za mjerenje šećera u krvi i lancete

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

III 3. Da li se namjeravala koristiti e-aukcija?

Ne

III 4. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

III 6. Da li je objavljeno obavještenje o uspostavljanju sistema kvalifikacije?

Ne


ANEKS E


Broj lota koji se poništava

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Trakice kompatibilne sa aparatom Accu-chek Active ili ekvivalent i Lancete kompatibilne sa lancetarom Accu-
chek Softclix ili ekvivalent

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

II Ukupna količina ili obim ugovora

navedeno u TD

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

1800000,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

24 mjeseca

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

apoteke u RS sa kojima FZO ima zaključen ugovor

III Potkriteriji

R.br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 5,00 %
2 Cijena 95,00 %

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog organa i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja
postupka javne nabavke.:
Postupak poništen Rješenjem Kancelarije za razmatranje žalbi BiH

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJEV 1. Datum poništenja

29.6.2017.


ANEKS E


Broj lota koji se poništava

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Trakice kompatibilne sa aparatom Accu-chek Performa ili ekvivalent i Lancete kompatibilne sa lancetarom
Accu-chek Softclix ili ekvivalent

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

II Ukupna količina ili obim ugovora

navedeno u TD

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

2890000,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

24 mjeseca

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

apoteke u RS sa kojima FZO RS ima zaključen ugovor

III Potkriteriji

R.br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 5,00 %
2 Cijena 95,00 %

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog organa i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja
postupka javne nabavke.:
Postupak poništen Rješenjem Kancelarije za razmatranje žalbi BiH

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJEV 1. Datum poništenja

29.6.2017.


ANEKS E


Broj lota koji se poništava

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Test trakice za određivanje nivoa glukoze za novootkrivene pacijente koji su na insulinskoj terapiji i lancete

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

II Ukupna količina ili obim ugovora

navedeno u TD

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

375000,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

24 mjeseca

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

apoteke u RS sa kojima FZO RS ima zaključen ugovor

III Potkriteriji

R.br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 5,00 %
2 Cijena 95,00 %

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog organa i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja
postupka javne nabavke.:
Postupak poništen Rješenjem Kancelarije za razmatranje žalbi BiH

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja


29.6.2017.

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
273-1-1-80-4-112/17
PODIJELI: