(poništenje poziva) Nabavka usluga biološkog monitoringa površinskih voda na vodnom području Jadranskog mora u Federaciji Bosne i Hercegovine

Datum objave: 17.02.2021. 13:21 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 17.02.2021.

OBAVIJEST O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVE

628-1-2-1-4-3/21ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO


I 1. Podaci o ugovornom tijelu

Naziv AGENCIJA ZA VODNO PODRUČJE JADRANSKOG MORA
IDB/JIB 4227123060007
Kontakt osoba Sanja Marić
Adresa Dr. Ante Starčevića bb
Poštanski broj 88000 Mostar (hp mo)
Općina/Grad Mostar
Telefon (036) 397-881
Faks (036) 397-883
Elektronička pošta mmartinovic@jadran.ba
Internet adresa www.jadran.ba

I 2. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravna osoba iz članka 4. stavak (1) točka b) ZJN

I 2.b. Razina

Entitetska razina,Federacija Bosne i Hercegovine

I 2.c. Djelatnost

Zaštita okoline

I 3. Zajednička nabava

Ne

I 4. Nabava u ime drugih ugovornih tijela?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Ostale usluge

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjeravao zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuditelja sa kojima se namjeravao zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma

3 Godina(e)

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

310000,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Biološki monitoring površinskih voda na vodnom području Jadranskog mora u Federaciji Bosne i Hercegovine

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Predmet ovog postupka je nabava usluga biološkog monitoringa površinskih voda na vodnom području Jadranskog mora u
Federaciji BiH.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 90733100-5 Usluge praćenja ili nadzora nad onečišćenjem površinskih voda


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Kao u Tenderskoj dokumentaciji

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Vodno područje Jadranskog mora u FBiH

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 3. Da li se namjeravala koristiti e-aukcija?

Ne

III 4. Da li je objavljena prethodna informacijska obavijest?

Ne

III 6. Da li je objavljena obavijest o uspostavljanju sustava kvalifikacije?

Ne

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog tijela i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka javne
nabave:
Poništava se u cijelosti postupak javne nabave usluga biološkog monitoringa površinskih voda na vodnom području
Jadranskog mora U FBiH prema Rješenju Ureda za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine br. JN2-03-07-1-252-7/21 od
11.2.2021.g.

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

17.2.2021.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
628-1-2-1-4-3/21
PODIJELI: