(poništenje poziva) Nabavka usluga održavanja vozila u garantnom roku iz programa Suzuki

Datum objave: 04.07.2017. 11:45 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 04.07.2017.

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE

488-4-2-41-4-48/17ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA
IDB/JIB 4218294630007
Kontakt osoba Elma Osmanović
Adresa Trg BiH broj 6
Poštanski broj 72000 Zenica (bhp sa)
Općina/Grad Zenica
Telefon (032) 406-218
Faks (032) 406-218
Elektronska pošta komercijala@mupzdk.gov.ba
Internet adresa www.mupzdk.gov.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Kantonalni nivo,Zeničko-dobojski kanton

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Ostale usluge

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjeravao zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Sukcesivna nabavka usluga održavanja vozila u garantnom roku iz programa Suzuki

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Sukcesivna nabavka usluga održavanja vozila u garantnom roku iz programa Suzuki

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50112100-4 Usluge popravaka vozila


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

do 7000,00 KM

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Sjedište odabarnog ponuđača

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

godinu dana

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja o nabavci

III 1.a. Da li je ovom pregovaračkom postupku bez objavljivanja obavještenja o nabavci prethodio konkurs za izradu idejnog
rješenja?

Ne

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 5. Da li je objavljeno ex ante obavještenje o transparentnosti?

Ne

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

19.6.2017.

V 2. Broj primljenih ponuda

1

V 5. Dodatne informacije

Poništava se postupak iz razloga što ponuđač nije dostavio potvrdu nadležnog poreskog organa o izmirenju direktnih poreza
i doprinosa

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
488-4-2-41-4-48/17
PODIJELI: