(poništenje poziva) Nabavka usluga prijevoza učenika za nastavnu 2017/2018. godinu

Datum objave: 18.07.2017. 08:34 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 17.07.2017.

OBAVIJEST O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVE

414-1-2-2-4-3/17ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO


I 1. Podaci o ugovornom tijelu

Naziv OSNOVNA ŠKOLA ŽEPČE
IDB/JIB 4218090710001
Kontakt osoba Janja Antolović
Adresa Stjepana Radića bb
Poštanski broj 72230 Žepče (hp mo)
Općina/Grad Žepče
Telefon (032) 881-724
Faks (032) 881-724
Elektronička pošta janjaantolovic@windowslive.com
Internet adresa

I 2. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravna osoba iz članka 4. stavak (1) točka b) ZJN

I 2.b. Razina

Županijska razina,Zeničko-dobojski kanton

I 2.c. Djelatnost

Obrazovanje

I 3. Zajednička nabava

Ne

I 4. Nabava u ime drugih ugovornih tijela?


Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Usluge prijevoza kopnom putnika i robe, uključujući usluge blindiranih vozila, i usluge dostave, osim usluga prijevoza
pošte

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

11

II 2.b. Poništava se

Svi lotovi

II 2.b-1. Redni brojevi lotova koji se poništavaju

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11

II 3. Da li se namjeravao zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

USLUGE PRIJEVOZA UČENIKA ZA NASTAVNU 2017./2018. GODINU

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Usluge prijevoza učenika za nastavnu 2017./2018. godinu

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 60000000-8 Prijevozne usluge (osim prijevoza otpada)


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je objavljena prethodna informacijska obavijest?

Ne

III 6. Da li je objavljena obavijest o uspostavljanju sustava kvalifikacije?

Ne


ANEKS E


Broj lota koji se poništava

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lot 1.( Gornje Ravne - Žepče )

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Prijevoz učenika Osnovne škole "Žepče" u Žepču

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 60000000-8 Prijevozne usluge (osim prijevoza otpada)

II Ukupna količina ili obim ugovora

55

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

17900,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Nastavna 2017./2018. godina

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Gornje Ravne - Žepče

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog tijela i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka javne
nabave:
Rješenje Ureda za razmatranje žalbi o poništenju objave, tenderske dokumentacije i svih dopisa donesenih u predmetnoj
javnoj nabavi.

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

30.6.2017.


V 2. Broj primljenih ponuda

2

V 3. Broj prihvatljivih ponuda

2

V 4. Informacije o najnižoj/najvišoj cijeni prihvatljivih ponuda

V 4.a. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

7160,00

V 4.b. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

10005,00


ANEKS E


Broj lota koji se poništava

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lot 2. ( Smajići - Osova - Lupoglav - Žepče )

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Prijevoz učenika Osnovne škole "Žepče" u Žepču

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 60000000-8 Prijevozne usluge (osim prijevoza otpada)

II Ukupna količina ili obim ugovora

88

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

29490,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Nastavna 2017./2018. godina

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Smajići - Osova - Lupoglav - Žepče

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog tijela i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka javne
nabave:
Rješenje Ureda za razmatranje žalbi o poništenju objave, tenderske dokumentacije i svih dopisa donesenih u predmetnoj
javnoj nabavi.

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

30.6.2017.


V 2. Broj primljenih ponuda

2

V 3. Broj prihvatljivih ponuda

2

V 4. Informacije o najnižoj/najvišoj cijeni prihvatljivih ponuda

V 4.a. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

11796,00

V 4.b. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

20200,00


ANEKS E


Broj lota koji se poništava

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lot 3. ( Vinište - Osovac - Žepče )

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Prijevoz učenika Osnovne škole "Žepče" u Žepču

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 60000000-8 Prijevozne usluge (osim prijevoza otpada)

II Ukupna količina ili obim ugovora

55

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

20490,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Nastavna 2017./2018. godina

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Vinište - Osovac - Žepče

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog tijela i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka javne
nabave:
Rješenje Ureda za razmatranje žalbi o poništenju objave, tenderske dokumentacije i svih dopisa donesenih u predmetnoj
javnoj nabavi.

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

30.6.2017.


V 2. Broj primljenih ponuda

2

V 3. Broj prihvatljivih ponuda

2

V 4. Informacije o najnižoj/najvišoj cijeni prihvatljivih ponuda

V 4.a. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

8196,00

V 4.b. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

14030,00


ANEKS E


Broj lota koji se poništava

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lot 4. (Lovnica - Bistrica - Žepče )

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Prijevoz učenika Osnovne škole "Žepče" u Žepču

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 60000000-8 Prijevozne usluge (osim prijevoza otpada)

II Ukupna količina ili obim ugovora

70

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

29900,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Nastavna 2017./2018. godina

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Lovnica - Bistrica - Žepče

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog tijela i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka javne
nabave:
Rješenje Ureda za razmatranje žalbi o poništenju objave, tenderske dokumentacije i svih dopisa donesenih u predmetnoj
javnoj nabavi.

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

30.6.2017.


V 2. Broj primljenih ponuda

2

V 3. Broj prihvatljivih ponuda

2

V 4. Informacije o najnižoj/najvišoj cijeni prihvatljivih ponuda

V 4.a. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

11960,00

V 4.b. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

16230,00


ANEKS E


Broj lota koji se poništava

5


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lot 5. ( Vrbica - Grlići - Žepče )

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Prijevoz učenika Osnovne škole "Žepče" u Žepču

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 60000000-8 Prijevozne usluge (osim prijevoza otpada)

II Ukupna količina ili obim ugovora

18

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

11700,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Nastavna 2017./2018. godina

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Vrbica - Grlići - Žepče

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog tijela i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka javne
nabave:
Rješenje Ureda za razmatranje žalbi o poništenju objave, tenderske dokumentacije i svih dopisa donesenih u predmetnoj
javnoj nabavi.

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

30.6.2017.


V 2. Broj primljenih ponuda

2

V 3. Broj prihvatljivih ponuda

1

V 4. Informacije o najnižoj/najvišoj cijeni prihvatljivih ponuda

V 4.a. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

10769,23

V 4.b. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

10769,23


ANEKS E


Broj lota koji se poništava

6


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lot 6. ( Debelo Brdo - Žepče )

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Prijevoz učenika Osnovne škole "Žepče" u Žepču

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 60000000-8 Prijevozne usluge (osim prijevoza otpada)

II Ukupna količina ili obim ugovora

20

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

15900,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Nastavna 2017./2018. godine

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Debelo Brdo - Žepče

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog tijela i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka javne
nabave:
Rješenje Ureda za razmatranje žalbi o poništenju objave, tenderske dokumentacije i svih dopisa donesenih u predmetnoj
javnoj nabavi.

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

30.6.2017.


V 2. Broj primljenih ponuda

2

V 3. Broj prihvatljivih ponuda

1

V 4. Informacije o najnižoj/najvišoj cijeni prihvatljivih ponuda

V 4.a. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

14957,27

V 4.b. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

14957,27


ANEKS E


Broj lota koji se poništava

7


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lot 7. ( Brijeg ( Vitlaci ) - Žepče )

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Prijevoz učenika Osnovne škole "Žepče" u Žepču

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 60000000-8 Prijevozne usluge (osim prijevoza otpada)

II Ukupna količina ili obim ugovora

40

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

19490,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Nastavna 2017./2018. godine

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Brijeg ( Vitlaci ) - Žepče

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog tijela i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka javne
nabave:
Rješenje Ureda za razmatranje žalbi o poništenju objave, tenderske dokumentacije i svih dopisa donesenih u predmetnoj
javnoj nabavi.

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

30.6.2017.


V 2. Broj primljenih ponuda

2

V 3. Broj prihvatljivih ponuda

2

V 4. Informacije o najnižoj/najvišoj cijeni prihvatljivih ponuda

V 4.a. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

19000,00

V 4.b. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

19490,00


ANEKS E


Broj lota koji se poništava

8


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lot 8. ( Brijeg ( Vitlaci ) - Gornje Ravne )

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Prijevoz učenika Osnovne škole "Žepče" u Žepču

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 60000000-8 Prijevozne usluge (osim prijevoza otpada)

II Ukupna količina ili obim ugovora

21

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

11490,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Nastavna 2017./2018. godina

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Brijeg ( Vitlaci ) - Gornje Ravne

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog tijela i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka javne
nabave:
Rješenje Ureda za razmatranje žalbi o poništenju objave, tenderske dokumentacije i svih dopisa donesenih u predmetnoj
javnoj nabavi.

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

30.6.2017.


V 2. Broj primljenih ponuda

1

V 3. Broj prihvatljivih ponuda

1

V 4. Informacije o najnižoj/najvišoj cijeni prihvatljivih ponuda

V 4.a. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

11490,00

V 4.b. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

11490,00


ANEKS E


Broj lota koji se poništava

9


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lot 9. ( Gornja Papratnica - Žepče )

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Prijevoz učenika Osnovne škole "Žepče" u Žepču

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 60000000-8 Prijevozne usluge (osim prijevoza otpada)

II Ukupna količina ili obim ugovora

43

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

18490,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Nastavna 2017./2018. godina

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Gornja Papratnica - Žepče

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog tijela i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka javne
nabave:
Rješenje Ureda za razmatranje žalbi o poništenju objave, tenderske dokumentacije i svih dopisa donesenih u predmetnoj
javnoj nabavi.

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

30.6.2017.


V 2. Broj primljenih ponuda

2

V 3. Broj prihvatljivih ponuda

2

V 4. Informacije o najnižoj/najvišoj cijeni prihvatljivih ponuda

V 4.a. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

7396,00

V 4.b. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

13600,00


ANEKS E


Broj lota koji se poništava

10


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lot 10. ( Karaula - Žepče )

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Prijevoz učenika Osnovne škole "Žepče" u Žepču

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 60000000-8 Prijevozne usluge (osim prijevoza otpada)

II Ukupna količina ili obim ugovora

77

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

18490,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Nastavna 2017./2018. godina

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Karaula - Žepče

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog tijela i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka javne
nabave:
Rješenje Ureda za razmatranje žalbi o poništenju objave, tenderske dokumentacije i svih dopisa donesenih u predmetnoj
javnoj nabavi.

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

30.6.2017.


V 2. Broj primljenih ponuda

2

V 3. Broj prihvatljivih ponuda

2

V 4. Informacije o najnižoj/najvišoj cijeni prihvatljivih ponuda

V 4.a. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

7396,00

V 4.b. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

13600,00


ANEKS E


Broj lota koji se poništava

11


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lot 11. ( Gornja Golubinja - Brezovo Polje - Žepče )

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Prijevoz učenika Osnovne škole "Žepče" u Žepču

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 60000000-8 Prijevozne usluge (osim prijevoza otpada)

II Ukupna količina ili obim ugovora

41

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

16490,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Nastavna 2017./2018. godina

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Gornja Golubinja - Brezovo Polje - Žepče

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog tijela i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka javne
nabave:
Rješenje Ureda za razmatranje žalbi o poništenju objave, tenderske dokumentacije i svih dopisa donesenih u predmetnoj
javnoj nabavi.

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

30.6.2017.


V 2. Broj primljenih ponuda

2

V 3. Broj prihvatljivih ponuda

2

V 4. Informacije o najnižoj/najvišoj cijeni prihvatljivih ponuda

V 4.a. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

6596,00

V 4.b. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

10010,00

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
414-1-2-2-4-3/17
PODIJELI: