(poništenje poziva) Nabavka usluga projektovanja individualnih stambenih objekata - Rješavanje problema Roma u oblasti stambenog zbrinjavanja u Brčko distriktu BIH

Datum objave: 16.02.2021. 09:28 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 16.02.2021.

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE

1157-1-2-662-4-132/21ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv BRČKO DISTRIKT BIH
IDB/JIB 4600082130006
Kontakt osoba Aida Šerifović
Adresa Bulevar mira 1
Poštanski broj 76000 Brčko (sp bl)
Općina/Grad Brčko Distrikt
Telefon (049) 212-708
Faks (049) 212-708
Elektronska pošta alma.kaloper@bdcentral.net
Internet adresa www.bdcentral.net

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Brčko Distrikt

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Arhitektonske usluge: inženjerske usluge i integralne inženjerske usluge, usluge prostornog planiranja i uređenja
pejzaža, slične naučne i tehničke konsultantske usluge, usluge tehničkog ispitivanja i analiza

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjeravao zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Projektovanje individualnih stambenih objekata - Rješavanje problema Roma u oblasti stambenog zbrinjavanja u Brčk
o distriktu BIH

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Projektovanje individualnih stambenih objekata - Rješavanje problema Roma u oblasti stambenog zbrinjavanja u Brčk
o distriktu BIH

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71242000-6 Izrada projekta i nacrta, procjena troškova


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

navedeno u tenderskoj dokumentaciji

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Brčko distrikt BiH

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

navedeno u tenderskoj dokumentaciji

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 3. Da li se namjeravala koristiti e-aukcija?

Ne

III 4. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

III 6. Da li je objavljeno obavještenje o uspostavljanju sistema kvalifikacije?

Ne

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog organa i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka javne
nabavke:
Postupak nabavke je pokrenut krajem 2020. godine i sredstva za finansiranje predmetne nabavke su bila osigurana u
budžetu 2020. godine a kako postupak nije završen u 2020. godini a budžet za 2021. godinu nije usvojen, nije moguće
nastaviti postupak nabavke.

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

29.1.2021.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1157-1-2-662-4-132/21
PODIJELI: