Ponovna prodaja teretnih vozila: TAM i Magirus

Datum objave: 20.01.2020. 11:33 / Izvor: Akta.ba, 16.01.2020.

Broj: 02-14-5845-9/19

Datum: 16.01.2020. godine

Na osnovu Odluka OV o prodaji teretnih vozila, broj: 01-01-6-3380/19 i 01-01-6-9007/19, te Rješenja o imenovanju Komisije za prodaju teretnih vozila broj: 02-27-4979/19 od 25.06.2019. godine, Općinski načelnik objavljuje:

 

JAVNI POZIV

ZA JAVNO NADMETANJE - LICITACIJU O PRODAJI TERETNIH VOZILA

 

I

PREDMET PRODAJE

r/b

Marka vozila i registarski broj

Godina

proizv.

Broj šasije

Broj motora

Gorivo

Kilom.

Cijena (KM)

Napomena

1.

TAM 80

1985

850006373

y871M53749

Dizel

28875

945,00

odjavljen

2.

MAGIRUS 125 D 10

1968

4400004026

4529334

Dizel

50562

2.092,50

odjavljen

  UKUPNO           3.037,50 KM  
 

 

 

II

Javno nadmetanje - licitacija se vrši usmenim licitiranjem.

Ukoliko želi učestvovati na usmenom javnom nadmetanju - licitaciji ponuđač ima obavezu pojaviti se velikoj sali Općine Jajce sa potvrdom uplaćenog iznosa kaucije na dan održavanja licitacije.

 

III

Ponuđači imaju obavezu priložiti dokaz o uplati depozita/kaucije u iznosu od 10% početne cijene za teretna vozila iz Člana 1 (za vozilo pod rednim brojem 1 iznos od 94,50 KM; za vozilo pod rednim brojem 2 iznos od 209,20KM, odnosno za oba vozila iznos 303,70KM); Kaucija se uplaćuje na blagajni Službe finansija Općine Jajce, na dan održavanja javnog nadmetanja - licitacije, i to najkasnije dva sata prije početka održavanja iste, sa naznakom „uplata kaucije za licitaciju prodaje teretnih vozila“, a dokaz o uplati ponuđači će predočiti komisiji za provođenje licitacije neposredno pred početak javnog nadmetanja, što predstavlja uslovza učešće.

Učesnicima u licitaciji čije ponude nisu prihvaćene, izvršiće se povrat uplaćene kaucije odmah po okončanju postupka javnog nadmetanja - licitacije, na blagajni službe finansija Općine Jajce.

Učesnik u licitaciji čija ponuda bude prihvaćena kao najbolja, a ne pristupi zaključivanju ugovora o kupoprodaji, gubi pravo na povrat uplaćene kaucije, kao i pravo učešća u naredne tri eventualne licitacije. U prethodno opisanom slučaju predmet Javnog nadmetanja se ne nudi ponuđaču sa drugom najboljom ponudom, već se Javni poziv Odlukom Načelnika poništava i ponovno se raspisuje Javni poziv.

IV

Postupak licitacije sprovešće Komisija imenovana Rješenjem Načelnika općine Jajce.

O postupku licitacije vodi se zapisnik u koji se unosi cijeli tok postupka i sve ponude stavljene od pojedinih učesnika kao i stavljeni prigovori.

Postupak licitacije vršit će se isticanjem ponuda za svako vozilo pojedinačno.

Kod isticanja svake pojedinačne ponude na javnoj licitaciji ponuđači ne mogu isticati ponude u iznosu nižem od 5% i višem od 50% od početne cijene.

Motorna vozila mogu se pogledati svakim radnim danom u dogovoru sa ovlaštenim licem TVJ Jajce, a najkasnije do kraja radnog vremena dan prije određenog datuma licitacije. Naknadne reklamacije glede stanja vozila se neće uvažavati.

Prije zaključenja zapisnika od strane svih članova Komisije prisutni ponuđači licitacije imaju pravo istaknuti prigovor, na što će ih pozvati Predsjednik komisije, a poslije zaključenja i potpisivanja zapisnika o postupku licitacije, učesnici ne mogu ulagati prigovore.

V

Javno nadmetanje - licitacija će se održati u ponedjeljak 27.01.2020. godine u velikoj sali Općine Jajce sa početkom u 13:00 sati, a najpovoljnija ponuda će biti prihvaćena u roku od 30 minuta od trenutka otvaranja licitacije.

VI

Ponuđač čija ponuda bude prihvaćena, odnosno kupac, odmah nakon zaključenja i potpisivanja zapisnika, dužan je predočiti svu neophodnu dokumentaciju koja sadržava sljedeće podatke I fizička lica: ime i prezime, ime jednog roditelja, adresu i broj telefona i ovjerenu kopiju identifikacijskog dokumenta; pravna lica: naziv pravnog lica, adresu i broj telefona, ime lica ovlaštenog za zastupanje u postupku licitacije (uz odgovorajuću punomoć), rješenje o upisu u sudski registar ne starije od tri mjeseca ovjereno od strane nadležnog organa, te ovjerenu fotokopiju rješenja o poreskoj registraciji/;

Zaključenju kupoprodajnog pobjednik licitacije ima obavezu pristupiti u roku od sedam (7) dana od dana proglašenja pobjednikom licitacije;

Kupljena vozila preuzimaju se u roku 3 (tri) dana od dana potpisivanja ugovora o kupoprodaji i uplate razlike cijene predmeta prodaje (uplaćena kaucija + razlika);

Troškove prenosa vlasništva kao i ostale troškove u skladu sa zakonskim propisima plaća kupac.

 

Općinski načelnik Edin Hozan

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: