(ponštenje poziva) Nabavka ortopedskih pomagala za ratne vojne invalide Srednjobosanskog kantona

Datum objave: 04.07.2017. 13:47 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 04.07.2017.

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE

475-1-1-31-4-38/17ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv VLADA SREDNJOBOSANSKOG KANTONA KANTON SREDIŠNJA BOSNA-SLUŽBA ZA
ZAJEDNIČKE POSLOVE
IDB/JIB 4236135650003
Kontakt osoba Amir Škandro
Adresa Stanična 43
Poštanski broj 72270 Travnik (bhp sa)
Općina/Grad Travnik
Telefon (030) 518-091
Faks (030) 518-091
Elektronska pošta slzajposlova@bih.net.ba
Internet adresa www.sbk-ksb.gov.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Kantonalni nivo,Srednjobosanski kanton

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 3. Zajednička nabavka

Da

I 3.a. Ugovorni organi koji su učestvovali u zajedničkoj nabavci
 

R.Br. Naziv ugovornog organa i nivo kojem pripada IDB/JIB
1 VLADA SREDNJOBOSANSKOG KANTONA KANTON SREDIŠNJA BOSNA-SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE 4236135650003
2 ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE KANTONA SREDIŠNJA BOSNA/SREDNJOBOSANSKOG KANTONA 4236110310003


ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

4

II 2.b. Poništava se

Svi lotovi

II 2.b-1. Redni brojevi lotova koji se poništavaju

1,2,3,4

II 3. Da li se namjeravao zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima se namjeravao zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

498000,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka ortopedskih pomagala

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka ortopedskih pomagala za ratne vojne invalide Srednjobosanskog kantona

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

III 3. Da li se namjeravala koristiti e-aukcija?

Ne

III 4. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

III 6. Da li je objavljeno obavještenje o uspostavljanju sistema kvalifikacije?

Ne


ANEKS E


Broj lota koji se poništava

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Sredstva za higijenske potrebe paraplegičara

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Sredstva za higijenske potrebe paraplegičara

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33183000-6 Ortopedska pomagala

II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

130.000,00

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

130000,00

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Adresa korisnika na području SBK

III Potkriteriji

R.br. Naziv Učešće
1 rok plaćanja 10,00 %
2 Cijena 90,00 %

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog organa i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka javne
nabavke:
Rješenjem Ureda za razmatranje žalbi broj: JN2-03-07-1-482-9/17poništava se postupak u cjelosti.


ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

26.6.2017.

V 2. Broj primljenih ponuda

3

V 3. Broj prihvatljivih ponuda

3

V 4. Informacije o najnižoj/najvišoj cijeni prihvatljivih ponuda

V 4.a. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

85411,28

V 4.b. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

108299,50


ANEKS E


Broj lota koji se poništava

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Pomagala za paraplegičare

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Pomagala za paraplegičare

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33183000-6 Ortopedska pomagala

II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

170.000,00

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

170000,00

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Adresa korisnika na području SBK

III Potkriteriji

R.br. Naziv Učešće
1 rok plaćanja 10,00 %
2 Cijena 90,00 %

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog organa i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka javne
nabavke:
Rješenjem Ureda za razmatranje žalbi broj: JN2-03-07-1-482-9/17 kojim se poništava postupak u cjelosti


ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

26.6.2017.

V 2. Broj primljenih ponuda

5

V 3. Broj prihvatljivih ponuda

5

V 4. Informacije o najnižoj/najvišoj cijeni prihvatljivih ponuda

V 4.a. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

82136,73

V 4.b. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

164860,00


ANEKS E


Broj lota koji se poništava

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Ortopedska pomagala za ruke

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Ortopedska pomagala za ruke

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33183200-8 Ortopedske proteze

II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

48.000,00

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

48000,00

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Mjesto na području Srednjobosanskog kantona

III Potkriteriji

R.br. Naziv Učešće
1 rok plaćanja 10,00 %
2 Cijena 90,00 %

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Cijene svih prihvatljivih ponuda znatno su veće od osiguranih sredstava za predmetnu nabavku

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJEV 1. Datum poništenja

4.7.2017.

V 2. Broj primljenih ponuda

4

V 3. Broj prihvatljivih ponuda

3

V 4. Informacije o najnižoj/najvišoj cijeni prihvatljivih ponuda

V 4.a. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

60190,00

V 4.b. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

78560,00


ANEKS E


Broj lota koji se poništava

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Ortopedska pomagala za noge

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Ortopedska pomagala za noge

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33183200-8 Ortopedske proteze

II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

150.000,00

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

150000,00

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Mjesto na području Srednjobosanskog kantona

III Potkriteriji

R.br. Naziv Učešće
1 rok plaćanja 10,00 %
2 Cijena 90,00 %

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Cijene svih prihvatljivih ponuda znatno su veće od osiguranih sredstava za predmetnu nabavku

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJEV 1. Datum poništenja

4.7.2017.

V 2. Broj primljenih ponuda

4

V 3. Broj prihvatljivih ponuda

3

V 4. Informacije o najnižoj/najvišoj cijeni prihvatljivih ponuda

V 4.a. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

286180,75

V 4.b. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

306693,62

 

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
475-1-1-31-4-38/17
PODIJELI: