Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga mobilne telefonije 1/21

Datum objave: 25.02.2021. 10:06 / Izvor: Akta.ba, 24.02.2021.

Bosna i Hercegovina 

Federacija Bosne i Hercegovine 

Unsko-Sanski kanton 

OPĆINA KLJUČ

Javna ustanova „Općinski fond zа komunalne djelatnosti i infrastrukturu Ključ

 

Broj: 01-23-16-8/21 

Datum: 11.02.2021 .godine.

 

Na osnovu člana 17.stav (1) Zakona o javnim nabavkama ( „Službeni glasnik BiH“, broj 39/14)- u daljem tekstu: ZJN, rukovodilac ugovornog organa donosi:

 

POSEBNU ODLUKU O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE

 

I

Ugovorni organ JU “Općinski fond za komunalne djelatnosti i infrastrukturu" Ključ, u skladu sa trenutnim potrebama, pokreće postupak javne nabavke usluga: mobilna telefonija 1/21.

II

Zakonski osnov za provođenje postupka javne nabavke predstavlja Član 87. i 90. ( Direktni sporazum) ZJN.

Predmet javne nabavke nije određen u Planu nabavke za 2021. godinu, obzirom da isti nije donešen zbog neusvajanja Budžeta za 2021. godinu.

Rukovodeći se Odlukom o privremenom finansiranju općine Ključ za period januar-mart 2021. godine, broj: 02-02-2042/20 od 12.10.2020. godine („SI. glasnik općine Ključ** 8/2020). sredstva za ovu nabavku će biti osigurana kroz ekonomski kod 613300 - izdaci za komunikaciju, u iznosu od 28,20 KM (bez PDV-a).

Ova nabavka će ući u Plan nabavke za 2021. godinu.

IV

Procijenjena vrijednost javne nabavke iznosi 28,20 KM ( bez PDV-a).

V

Vrsta postupka javne nabavke: direktni sporazum.

VII

Rok za provođenje postupka javne nabavke je odmah .

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: