Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga snabdijevanja pitkom vodom

Datum objave: 08.02.2021. 14:37 / Izvor: Akta.ba, 14.01.2021.

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Unsko-Sanski kanton

OPĆINA KLJUČ

Javna ustanova “Općinski fond za komunalne djelatnosti i infrastrukturu „ Ključ

Broj: 01-23-16-4/21

Datum: 14.01.2021 .godine.

Na osnovu člana 17.stav (1) Zakona o javnim nabavkama ( „Službeni glasnik BiH", broj 39/14)- u daljem tekstu: ZJN, rukovodilac ugovornog organa donosi:

 

POSEBNU ODLUKU O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE

 

I

Ugovorni organ JU“Općinski fond za komunalne djelatnosti i infrastrukturu" Ključ u skladu sa trenutnim potrebama, pokreće postupak javne nabavke usluga: snabdijevanja pitkom vodom.

II

Zakonski osnov za provođenje postupka javne nabavke predstavlja član 87. i 90. ( Direktni sporazum) ZJN.

III

Predmet javne nabavke nije određen u Planu nabavke za 2021. godinu, obzirom da isti nije donešen zbog neusvajanja Budžeta za 2021. godinu.

Rukovodeći se Odlukom o privremenom finansiranju općine Ključ za period januar-mart 2021. godine, broj: 02-02-2042/20 od 12.10.2020. godine („SI. glasnik općine Ključ" 8/2020), sredstva za ovu nabavku će biti osigurana kroz ekonomski kod 613300 - komunalne usluge, u iznosu od 23,10 KM (bez PDV-a).

Ova nabavka će ući u Plan nabavke za 2021. godinu.

IV

Procijenjena vrijednost javne nabavke iznosi 23,10 KM ( bez PDV-a).

V

Vrsta postupka javne nabavke: direktni sporazum.

VII

Rok za provođenje postupka javne nabavke je odmah Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

DIREKTOR: Bender Amir

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: