Posebna odluka o pokretanju postupka nabavke goriva za službeno vozilo

Datum objave: 11.03.2021. 10:17 / Izvor: Akta.ba, 26.02.2021.

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Unsko-Sanski kanton

OPĆINA KLJUČ

Javna ustanova „Općinski fond za komunalne djelatnosti i infrastrukturu „ Ključ”

Broj: 01-23-16-19/21

Datum: 26.02.2021 .godine.

Na osnovu člana 17.stav (1) Zakona o javnim nabavkama ( „Službeni glasnik BiH", broj 39/14)- u daljem tekstu: ZJN, rukovodilac ugovornog organa donosi:

POSEBNU ODLUKU O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE

Ugovorni organ JU“Općinski fond za komunalne djelatnosti i infrastrukturu" Ključ. u skladu sa trenutnim potrebama, pokreće postupak javne nabavke roba: goriva za službeno vozilo 2/21.

II

Zakonski osnov za provođenje postupka javne nabavke predstavlja 87. i 90 (Direkni sporazum) ZJN.

Predmet javne nabavke nije određen u Planu nabavke za 2021. godinu, obzirom da isti nije donešen zbog neusvajanja Budžeta za 2021. godinu.

Rukovodeći se Odlukom o privremenom fmansiranju općine Ključ za period januar-mart 2021. godine, broj: 02-02-2042/20 od 12.10.2020. godine („SI. glasnik općine Ključ" 8/2020), sredstva za ovu nabavku će biti osigurana kroz ekonomski kod 613500 - izdaci za gorivo, u iznosu od 72,23 KM (bez PDV-a).

Ova nabavka će ući u Plan nabavke za 2021. godinu.

IV

Procijenjena vrijednost javne nabavke iznosi 72,23 KM (bez PDV-a).

V

Vrsta postupka javne nabavke: direktni sporazum.

VII

Rok za provođenje postupka javne nabavke je odmah. 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: