Poziv na ikvidacioni postupak nad pravnim licem Azarija vision d.o.o. Banja Luka

Datum objave: 17.01.2020. 15:06 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske, Broj 2, 15.01.2020

Okružni privredni sud u Banjaluci objavljuje da je Rješenjem broj: 57 0 L 130734 19 L, od 20.12.2019. godine, otvoren likvidacioni postupak nad pravnim licem “Azarija vision” d.o.o. Banja Luka, Ulica Mladena Stojanovića broj 4, Banja Luka, MBS 57-01-0014-17, JIB 4404134480007.

Likvidacioni upravnik je Slobodan Marjanović iz Banje Luke, Zelengorska ulica broj 4. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana, računajući od isteka dva dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju postupka likvidacije u “Službenom glasniku Republike Srpske”, prijave svoja potraživanja ovom sudu pismenim podneskom, uz obavezu prilaganja dokumentacije iz koje proizilazi osnovanost potraživanja (u dva primjerka). Uz prijavu potraživanja povjerioci su dužni platiti taksu za prijavu potraživanja na žiro ra čun republičkih javnih prihoda - takse broj 562-099-00000556-87, pozivom na broj 722211, opština 002, budžetska organizacija 1085001: za potraživanje u iznosu do 5.000,00 KM - 50,00 KM, za potraživanje u iznosu preko 5.000,00 KM - 100,00 KM i kopiju uplatnice dostaviti uz prijavu potraživanja.
Pozivaju se dužnici likvidacionog dužnika da svoje dugove bez odlaganja izmire. Ročište za ispitivanje potraživanja određuje se za 27.2.2020. godine, u 11.00 časova, u zgradi Okružnog privrednog suda u Banjaluci, Gundulićeva ul. 108, u velikoj sali u prizemlju Suda. Rješenje i oglas o otvaranju postupka likvidacije objavljeni su na oglasnoj tabli Suda 20.12.2019. godine.

(57 0 L 130734 19 L-su)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: