Poziv na likvidacioni postupak nad nad likvidacionim dužnikom Rotberg d.o.o. Banja Luka

Datum objave: 02.01.2020. 10:16 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske, Broj 109, 26.12.2019

Okružni privredni sud u Banjoj Luci objavljuje da je Rješenjem broj: 57 0L 130869 19 L, od 13.12.2019. godine, otvoren likvidacioni postupak nad likvidacionim dužnikom: “Rotberg” d.o.o. Banjaluka, Ulica Jaroslava Pleticija broj 5, JIB 44028797630007, MBS 1-17042-00. Likvidacioni upravnik je VitomirTurjačanin iz Banjaluke, Gundulićeva broj 27. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana, računajući od isteka pet dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju likvidacionog postupka u “Službenom glasniku Republike Srpske”, prijave Sudu svoja potraživanja pismenim podneskom uz obavezu prilaganja dokumentacije iz koje proizlazi osnovanost potraživanja, u dva primjerka. Povjerioci su dužni uplatiti taksu za prijavu potraživanja na žiro račun republičkih javnih prihoda - takse broj 562-099-00000556-87, pozivom na broj 722211, opština 002, budžetska organizacija 1085001, u iznosu od 1% od vrijednosti potraživanja, s tim da taksa ne može biti manja od 50,00 KM ni veća od 10.000,00 KM, a kopiju uplatnice dostaviti uz prijavu potraživanja. Pozivaju se dužnici likvidacionog dužnika da svoje dugove prema likvidacionom dužniku izmire bez odlaganja.
Ročište za ispitivanje potraživanja određuje se za 26.2.2020. godine, u 11.00 časova, u zgradi Okružnog privrednog suda u Banjoj Luci, Gundulićeva ulica broj 108, sudnica broj 18/II. Rješenje i oglas o otvaranju likvidacionog postupka objavljeni su na oglasnoj tabli Suda 13.12.2019. godine.

(57 0 L 130869 19 L-su)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: