Poziv na likvidacioni postupak nad pravnim licem FIMKA COMPANY d.o.o. Velika Kladuša

Datum objave: 25.02.2021. 11:20 / Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 15, 24.02.2021


Općinski sud u Bihaću, likvidacioni sudija Dino Muslić, odlučujući u likvidacionom postupku nad pravnim li cem d.o.o. "FIMKA COMPANY" Velika Kladuša, na ročištu održanom dana 21.01.2021. godine, donio je

 

OGLAS

 


Otvara se likvidacioni postupak nad pravnim licem d.o.o. "FIMKA COMPANY" Velika Kladuša, upisano u sudski registar ovoga suda pod brojem 17-01-0114-18. Za likvidatora se postavlja zakonski zastupnik i direktor društva Esmir Ponjević. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj tabli suda, prijave potraživanja ovome sudu. Ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi potraživanja, likvidacioni postupak će se zaključiti. Određuje se upis zabilježbe pokretanja likvidacionog postupka u sudskom
registru, matični broj subjekta 17-01-0114-18. Rješenje o pokretanju likvidacionog postupka objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj tabli ovoga suda.

 

Broj 17 0 L 100146 19 L
10. februara 2021. godine
Bihać
(03-3-537/21)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: