Poziv na likvidacioni postupak nad pravnim licem poljoprivrednom zadrugom Jabukovik p.o.Prača-Pale

Datum objave: 30.12.2019. 14:57 / Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 97, 25.12.2019

Općinski sud u Goraždu u likvidacionom postupku nad poljoprivrednom zadrugom "Jabukovik" p.o. Prača-Pale van ročišta dana 08.11.2019. godine donio je slijedeće

 

RJEŠENJE

 

1. Provešće se likvidacioni postupak nadpravnim licem poljoprivrednom zadrugom"Jabukovik" p.o.Prača-Pale.
2. Za likvidatora se imenuje Kosorić Novo iz Rogatice.
3. Likvidator je dužan likvidacionom sudiji predočiti popis imovine i popis obaveza pravnog lica.
4. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH" prijave svoja potraživanja ovom sudu. Ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi potraživanje, likvidacioni postupak će se zaključiti.
5. Rješenje se ima dostaviti Registru poslovnih subjekata Općinskog suda u Goraždu na matični registarski broj subjekta upisa MBS 45-05-0002-15 radi upisa zabilježbe pokretanja likvidacionog postupka.
6. Rješenje o pokretanju likvidacionog postupka objaviće se na oglasnoj tabli Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH".
7. Troškovi likvidacionog postupka padaju na teret osnivača.

 

Broj 45 0 L 038997 19 L
08. novembra 2019. godine
Goražde
(03-3-4794/19)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: