Poziv na likvidacioni postupak nad pravnim licem POSAO WEST Društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo

Datum objave: 18.07.2017. 13:16 / Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 52, 12.07.2017

Općinski sud u Sarajevu, likvidacioni sudija Hakija Zajmović, u likvidacionom postupku nad pravnim licem "POSAO WEST" Društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo, ul. Zmaja od Bosne br. 14-c, na ročištu održanom dana 28.03.2017. godine, donio je slijedeće

 

RJEŠENJE


1. Provest će se likvidacioni postupak nadpravnim licem "POSAO WEST" Društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo, ul. Zmaja od Bosne 14-c.
2. Za likvidatora se imenuje Zijad Lučkin, ul. Cicin Han 79, Sarajevo.
3. Likvidator je dužan likvidacionom sudiji predočiti popis imovine i popis obaveza pravnog lica.
4. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli suda i u "Službenim novinama Federacije BiH" prijave svoja potraživanja ovom sudu. Ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi potraživanje, likvidacioni postupak će se zaključiti.
5. Rješenje se ima dostaviti Općinskom sudu u Sarajevu - Odjeljenju za registar, evidentirano u matični registarski broj subjekta upisa 65-01-0415-16, radi upisa zabilježbe pokretanja likvidacionog postupka.
6. Rješenje o pokretanju likvidacionog postupka objaviće se na oglasnoj tabli suda i u "Službenim novinama Federacije BiH".
7. Troškovi likvidacionog postupka padaju na teret osnivača.

 

Broj 65 0 L 597247 16 L
28. marta 2017. godine
Sarajevo
(O-548/17)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: