Poziv na likvidacioni postupak nad pravnom osobom COMODER d.o.o. Mostar

Datum objave: 28.06.2017. 13:26 / Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 46, 21.06.2017


Općinski sud u Mostaru, po likvidacijskom sucu Majni Lovrić, u likvidacijskom postupku nad društvom COMODER d.o.o. Mostar, sa sjedištem u Mostaru, ul. kneza Branimira 12., van rasprave je donio je dana 30.05.2017. godine sljedeće


RJEŠENJE

 


1. Provest će se likvidacijski postupak nad pravnom osobom COMODER d.o.o. Mostar,sasjedištemuMosta ru, ul. Kneza Branimira 12.

2. Za likvidatora se imenuje Zdenko Musa iz Mostara.

3. Likvidator je dužan likvidacijskom sucu predočiti popis imovine i popis obaveza pravnog lica.

4. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH" prijave svoja potraživanja ovom sudu. Ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi potraživanje, likvidacijski postupak će se zaključiti.

5. Rješenje se ima dostaviti Registarskom odjelu ovog suda, na matični registarski broj subjekta upisa br. 1-6015 radi upisa zabilježbe pokretanja likvidacijskog postupka.

6. Rješenje o pokretanju likvidacijskogpostupka objavit će se na oglasnoj tabli Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH".

7. Ročište radi ispitivanja prijavljenih potraživanja održat će se dana 24.08.2017. god. u 9,00 sati u prostorijama suda (soba 42/I).

8. Troškovi likvidacijskog postupka padaju na teret osnivača.

 

Broj 58 0 L 184791 16 L
31. maja 2017. godine
Mostar
(03-3-1878/17)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: